Toán lớp 1 trang 20 - Luyện tập - SGK Cánh diều

Mỗi chậu có mấy bông hoa? Đếm số chân của mỗi con vật sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Mỗi chậu có mấy bông hoa?

Phương pháp giải:

Quan sát hình rồi đếm số bông hoa ở mỗi chậu hoa.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trò chơi "Lấy cho đủ số hình"

Phương pháp giải:

Chơi trò chơi: Lấy đủ số hình theo yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Câu 3

Số? 

 

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu, đếm và viết tiếp các số thích hợp:

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đếm số chân của mỗi con vật sau: 

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm số chân của mỗi con vật.

Lời giải chi tiết:

- Con gà có 2 chân.

- Con thỏ có 4 chân.

- Con ong có 6 chân.

- Con cá có 0 chân.

- Con nhện có 8 chân.

Câu 5

Tìm hình phù hợp: 

a)

b)

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm quy luật sắp xếp các hình, từ đó tìm hình còn thiếu.

Lời giải chi tiết:

a) Các hình được sắp xếp theo thứ tự: hình tam giác xanh, hình tam giác vàng, hình tam giác đỏ rồi tiếp tục lặp lại như vậy.

Vậy hình còn thiếu là hình tam giác màu đỏ.

b) Các hình được sắp xếp theo thứ tự: hình vuông xanh, hình chữ nhật cam, hình chữ nhật xanh, hình chữ nhật cam rồi tiếp tục lặp lại như vậy:

Vậy hình còn thiếu là hình chữ nhật màu xanh và màu cam.

 

Quảng cáo
close