Toán lớp 1 trang 126 - Phép cộng dạng 14+3 - SGK Cánh diều

Tính

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tính: 

12 + 1              13 + 1                16 + 3               15 + 2

12 + 3              13 + 2                14 + 4               11 + 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính.

Lời giải chi tiết:

12 + 1 = 13                      13 + 1 = 14                           

16 + 3 = 19                      15 + 2 = 17  

12 + 3 = 15                      13 + 2 = 15                             

14 + 4 = 18                      11 + 5 = 16

Câu 3

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Tính từng phép tính rồi nối với kết quả của chúng.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết phép tính thích hợp trong bức tranh.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close