Toán lớp 1 trang 58 - Luyện tập - SGK Cánh diều

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Số?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, điền số thích hợp để được phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tính:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi chọn kết quả của từng phép tính.

Lời giải chi tiết:

6 – 4 = 2    ;      4 – 2 = 2                     

5 – 1 = 4    ;      6 – 3 = 3         

6 – 2 = 4    ;      5 – 2 = 3

Câu 4

Nêu phép trừ thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để viết phép trừ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Có tất cả 6 chiếc ô tô, 3 chiếc ô tô rời đi. Ta có phép trừ 6 – 3 = 3

b) Có 5 bạn chơi đá bóng, 2 bạn vừa rời đi. Trong sân bóng còn lại 3 bạn. Ta có phép trừ 5 – 2 = 3

Quảng cáo
close