Toán lớp 1 trang 10 - Các số 1, 2, 3 - SGK Cánh diều

Lấy số hình phù hợp (theo mẫu):

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm số con vật trong hình rồi điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Lấy số hình phù hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi lấy số hình phù hợp với các con số.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Đếm số khối có trong các hình vẽ rồi điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Số?

Phương pháp giải:

Đếm số đồ vật có trong hình và điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close