Toán lớp 1 trang 62 - Luyện tập - SGK Cánh diều

Tìm kết quả của mỗi phép tính. Số?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm kết quả của mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

3 – 2 = 1                      4 – 3 = 1                                                        

6 – 5 = 1                      5 – 3 = 2                                                        

5 – 2 = 3                      5 – 1 = 4

6 – 3 = 3                      4 – 2 = 2

Câu 2

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, điền các số vào ô trống để kết quả phép tính bằng số trên mái nhà.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, điền số vào chỗ trống để được phép tính thích hợp:

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Xem tranh rồi nêu các phép trừ thích hợp:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, rồi nêu các phép tính trừ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

- Có 6 con chim, 3 con chim bay lên trời. Còn 3 con chim ở dưới. Phép tính: 6 - 3 = 3

- Có 3 con bò đang ăn cỏ, 1 con bò chạy đi. Còn 2 con bò đang ăn cỏ. Phép tính: 3 - 1 = 2

- Có 5 con vịt đang bơi dưới ao, một con vịt lên trên bờ. Còn 4 con vịt bơi dưới ao. Phép tính: 5 - 1 = 4

Quảng cáo
close