Toán lớp 1 trang 148 - Các ngày trong tuần lễ - SGK Cánh diều

a) Kể tên các ngày trong tuần lễ. b) Hôm nay là thứ năm. Hỏi: – Ngày mai là thứ mấy? – Hôm qua là thứ mấy?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Kể tên các ngày trong tuần lễ.

b) Hôm nay là thứ năm. Hỏi:

– Ngày mai là thứ mấy?

– Hôm qua là thứ mấy?

Phương pháp giải:

Dựa vào thứ tự các ngày trong tuần để trả lời yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Trong một tuần lễ gồm có 7 ngày là các ngày:

Thứ Hai; thứ Ba; thứ Tư; thứ Năm; thứ Sáu; thứ Bảy và Chủ Nhật.

b) Hôm nay là thứ Năm nên:

- Ngày mai là ngày thứ Sáu.

- Hôm qua là ngày thứ Tư.

Câu 2

Trong một tuần lễ:

a) Em đi học vào những ngày thứ mấy?

b) Em được nghỉ vào những ngày thứ mấy?

Phương pháp giải:

Dựa vào thứ tự các ngày trong tuần để trả lời yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Trong một tuần lễ em đi học vào 5 ngày là các ngày: Thứ Hai; thứ Ba; thứ Tư; thứ Năm; thứ Sáu.

b) Trong một tuần lễ em được nghỉ 2 ngày là các ngày: Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Câu 3

Đọc mỗi tờ lịch sau rồi trả lời câu hỏi:

– Ngày 26 tháng 3 là thứ mấy?

– Ngày 1 tháng 6 là thứ mấy?

– Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy?

– Ngày 20 tháng 11 là thứ mấy?


Phương pháp giải:

Quan sát các tờ lịch và đọc chúng.

Lời giải chi tiết:

– Ngày 26 tháng 3 là thứ Sáu.

– Ngày 1 tháng 6 là thứ Ba.

– Ngày 19 tháng 8 là thứ Năm.

– Ngày 20 tháng 11 là thứ Bảy.

Câu 4

Xem tranh rồi cho biết:

Ngày mai mẹ sẽ cho Tân đi chơi công viên. Hỏi hôm nay là thứ mấy?

Phương pháp giải:

Quan sát các tờ lịch để trả lời câu hỏi của đề bài.

Lời giải chi tiết:

=> Mẹ sẽ cho Tân đi chơi công viên vào ngày mai là Chủ Nhật.Vậy hôm nay là ngày thứ Bảy.

Quảng cáo
close