Toán lớp 1 trang 130 - Luyện tập- SGK Cánh diều

Tính:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính:

16 + 1                                      13 + 3                               

10 + 6                                      12 – 2

19 – 1                                      18 – 5

10 + 5                                      17 – 7 

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính.

Lời giải chi tiết:

16 + 1 = 17                       13 + 3 = 16                             

10 + 6 = 16                       12 – 2 = 2

19 – 1 = 18                        18 – 5 = 13                             

10 + 5 = 15                        17 – 7 = 10

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào tranh để điền số thích hợp vào ô trống để hoàn thành bài toán.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

a) Tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn?

 

b) Lúc đầu trên sân có 5 bạn đang chơi, sau đó 1 bạn đi về. Hỏi trên sân còn lại mấy bạn?

Phương pháp giải:

Dựa vào tranh để điền số thích hợp vào ô trống để hoàn thành bài toán.

Lời giải chi tiết:

a)

 

b)

Câu 4

Một xe ô tô buýt có 18 người trên xe, khi đến điểm dừng 4 người xuống xe. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Dựa vào đề bài để điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close