Toán lớp 1 trang 42 - Luyện tập - SGK Cánh diều

Tìm kết quả của mỗi phép tính. Nêu các phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm kết quả của mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Tính kết quả các phép tính có trên mỗi tấm thẻ.

Lời giải chi tiết:

3 + 2 = 5        4 + 1 = 5       5 + 1 = 6

6 + 0 = 6        2 + 3 = 5       4 + 2 = 6

0 + 5 = 5        1 + 3 = 4     

Câu 2

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, điền các số còn thiếuvào ô trống để được tổng là 5, 3 và 6.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nêu các phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và viết các phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close