Toán lớp 1 trang 64 - Phép trừ trong phạm vi 10 - SGK Cánh diều

Nêu phép trừ thích hợp với tranh vẽ. Số?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, tính nhẩm kết quả mỗi phép trừ rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tính:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép trừ.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nêu phép trừ thích hợp với tranh vẽ: 

Phương pháp giải:

Đếm số tấm gỗ có trong hình và số tấm gỗ đã sơn rồi viết phép trừ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Có 9 tấm gỗ cần được sơn, chú công nhân đã sơn được 7 tấm gỗ, còn lại 2 tấm gỗ.

Quảng cáo
close