Toán lớp 1 trang 36 - Làm quen với phép cộng - dấu cộng (tiếp theo) - SGK Cánh diều

Chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: Xem tranh rồi tập kể chuyện theo phép tính đã cho:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Đếm số lượng con vật ở mỗi hình rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: 

Phương pháp giải:

Quan sát hình và chọn phép tính thích hợp:

Lời giải chi tiết:

- Có 2 con sâu và thêm 1 con sâu nên phép tính thích hợp là: 2 + 1 

- Có 2 con chuồn chuồn đang đậu trên lá cây và thêm 2 con chuồn chuồn đang bay tới nên phép tính thích hợp là: 2 + 2 = 4

Câu 3

Xem tranh rồi tập kể chuyện theo phép tính đã cho: 

Phương pháp giải:

Dựa vào bức tranh và kể chuyện theo phép tính.

Lời giải chi tiết:

a) Bạn Linh và bạn Nam đang ngồi đọc sách trên bãi cỏ. Bạn Lan đến ngồi đọc sách cùng 2 bạn. Vậy có ba bạn ngồi đọc sách cùng nhau.

b) Có 4 con cá đang bơi trong bể cá. Bạn Nam mua thêm 2 con cá thả vào bể. Trong bể bây giờ có 6 con cá.

Quảng cáo
close