Toán lớp 1 trang 7 - Trên - dưới. Phải - trái, trước - sau. Ở giữa - SGK Cánh diều

Dùng các từ: trên, dưới, phải, trái, trước sau, ở giữa để nói về bức tranh sau. Bạn nhỏ trong bức tranh muốn đến trường thì phải rẽ sang bên nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dùng các từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa để nói về bức tranh sau.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và dùng các từ trên để nói về các đồ vật.

Lời giải chi tiết:

Quan sát bức tranh ta thấy:

- Cặp sách và cái giỏ đựng rác ở dưới cái bàn.

- Hộp bút, quyển sách, cục tẩy và bút chì ở trên cái bàn.

- Cục tẩy ở giữa quyển sách và bút chì; quyển sách ở bên trái cục tẩy; bút chì ở bên phải cục tẩy.

- Hộp bút ở trước quyển sách; quyển sách ở sau hộp bút.

- Quyển sách ở trước mặt bạn nhỏ.

Câu 2

Bạn nhỏ trong bức tranh muốn đến trường thì phải rẽ sang bên nào? Muốn đến bưu điện thì rẽ sang bên nào?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Quan sát bức tranh ta thấy:

Trường tiểu học ở bên phải bạn nhỏ, bưu điện ở bên trái bạn nhỏ.

Vậy bạn nhỏ muốn đến trường phải rẽ phải. Bạn nhỏ muốn đến bưu điện phải rẽ trái.

Câu 3

a) Thực hiện lần lượt các động tác sau:

- Giơ tay phải.

- Giơ tay trái.

- Vỗ nhẹ tay trái vào vai phải.

- Vỗ nhẹ tay phải vào vai trái.

b) Trả lời câu hỏi: Phía trước, phía sau, bên phải, bên trái em là bạn nào?

Phương pháp giải:

a) Thực hiện động tác theo hướng dẫn.

b) Quan sát xung quanh và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Quảng cáo
close