Toán lớp 1 trang 142 - Phép trừ dạng 27-4; 63-40 - SGK Cánh diều

Tính

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đặt tính rồi tính

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tính (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Tính: Trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đặt tính rồi tính

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Trang có 36 tờ giấy màu. Trang cắt hoa hết 6 tờ. Hỏi Trang còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

Phương pháp giải:

Số tờ giấy màu còn lại = Số tờ giấy màu ban đầu – Số tờ giấy màu dùng để cắt hoa.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close