Toán lớp 1 trang 107 - Luyện tập - SGK Cánh diều

Điền số thích hợp vào ô trống:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

Đếm số lập phương ở mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi:

a) Số 27 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

b) Số 63 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

c) Số 90 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Phương pháp giải:

Phân tích số đã cho thành số chục và số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Số 27 gồm 2 chục và 7 đơn vị.

b) Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị.

c) Số 90 gồm 9 chục và 0 đơn vị.

Câu 3

Trò chơi tìm số thích hợp:

Phương pháp giải:

Quan sát các số và đặt câu hỏi với mỗi số trong hình và trả lời câu hỏi đó.

Lời giải chi tiết:

- Số gồm 1 chục và 5 đơn vị là 15.

- Số gồm 4 chục và 3 đơn vị là 43.

- Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là 82.

- Số gồm 3 chục và 3 đơn vị là 33.

Câu 4

Số?

Phương pháp giải:

Phân tích số đã cho thành số chục và số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Đếm rồi viết số quả mỗi loại vào ô trống

Phương pháp giải:

Đếm số lượng mỗi loại quả trong hình.

Lời giải chi tiết:

- Có 70 quả chuối hay 7 chục quả chuối.

- Có 32 quả xoài.

- Có 54 quả thanh long.

- Có 50 quả lê hay 5 chục quả lê.

Quảng cáo
close