Toán lớp 1 trang 160 - Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 - SGK Cánh diều

Tính nhẩm:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a)

8 + 1 = 9                 6 + 0 = 6                                 

10 – 5 = 5                5 – 0 = 5

3 + 3 = 6                  7 + 3 = 10                               

8 – 3 = 5                  4 – 4 = 0

b)

7 + 2 + 1 = 10                                                        

10 – 3 – 2 = 5

5 – 1 – 2 = 2                                                           

4 + 2 – 5 = 2

Câu 2

Xem tranh rồi nêu phép cộng thích hợp:

Phương pháp giải:

Quan sát hình, rồi nêu phép cộng tương ứng với hình.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Xem tranh rồi nêu phép trừ thích hợp: 

Phương pháp giải:

Quan sát hình, rồi nêu phép trừ tương ứng với hình.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

a) Số?

 

b) Xem tranh rồi nêu phép tính thích hợp:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, điền số hoặc điền dấu thích hợp vào ô trống. 

Lời giải chi tiết:

a)

 

b)

Câu 5

Ổ trứng có 7 quả, trong đó 2 quả đã nở. Hỏi trong ổ còn lại mấy quả trứng chưa nở?

Phương pháp giải:

Muốn tính số trứng chưa nở ta lấy số trứng trong ổ trứng trừ đi số trứng đã nở.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close