Toán lớp 1 trang 22 - Nhiều hơn - ít hơn - bằng nhau - SGK Cánh diều

Dùng các từ: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau để nói về hình vẽ sau. Cây bên nào nhiều quả hơn?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dùng các từ: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau để nói về hình vẽ sau.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và dùng các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau để nói về để nói về số cốc, số thìa và số đĩa.

Lời giải chi tiết:

- Số cốc ít hơn số đĩa.

- Số đĩa và số thìa bằng nhau.

Câu 2

Cây bên nào nhiều quả hơn?

Phương pháp giải:

Đếm số quả ở mỗi cây trong hình rồi kết luận cây bên nào nhiều quả hơn.

Lời giải chi tiết:

Cây bên trái có 4 quả; cây bên phải có 3 quả.

Cây bên trái có nhiều quả hơn cây bên phải.

Câu 3

Xem tranh rồi kiểm tra câu nào đúng, câu nào sai:

a) Số xô nhiều hơn số xẻng.

b) Số xẻng ít hơn số người.

c) Số người và số xô bằng nhau.

Phương pháp giải:

Quan sát hình rồi xét tính đúng, sai ở mỗi câu.

Lời giải chi tiết:

a) Số xô nhiều hơn số xẻng.                          S

b) Số xẻng ít hơn số người.                            S

c) Số người và số xô bằng nhau.                   Đ

Quảng cáo
close