Toán lớp 1 trang 102 - Các số đến 100 - SGK Cánh diều

Tìm những số còn thiếu để có bảng các số từ 1 đến 100

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm những số còn thiếu để có bảng các số từ 1 đến 100

Phương pháp giải:

Đếm các số từ 1 đến 100 rồi điền vào ô trống những số còn thiếu.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu, đếm và viết tiếp các số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

a) Có tất cả bao nhiêu chiếc chìa khóa?

b) Có tất cả bao nhiêu củ cà rốt?

 

c) Có tất cả bao nhiêu quả trứng?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Có tất cả 100 chiếc chìa khóa.

b) Có tất cả 100 củ cà rốt.

c) Có tất cả 90 quả trứng.

Quảng cáo
close