Toán lớp 1 trang 134 - Phép cộng dạng 25+14 - SGK Cánh diều

Tính

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đặt tính rồi tính

 

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1 Phép cộng dạng 25 + 14 trang 134 | Cánh diều

Câu 3

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện tính các phép tính được ghi trên mỗi bức thư rồi nối với kết quả được ghi trên mỗi hộp thư.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Lớp 1A trồng được 24 cây, lớp 1B trồng được 21 cây. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

Phương pháp giải:

Số cây cả hai lớp trồng được = Số cây lớp 1A trồng được + Số cây lớp 1B trồng được.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close