Toán lớp 1 trang 48 - Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) - SGK Cánh diều

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép cộng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Phương pháp giải:

Nối mỗi phép tính với kết quả tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Phương pháp giải:

Xem tranh rồi điền phép tính thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close