Toán lớp 1 trang 46 - Luyện tập - SGK Cánh diều

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Tính kết quả phép cộng rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính.

 

Phương pháp giải:

Nối từng phép tính với kết quả tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả mỗi phép cộng.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

 

Phương pháp giải:

Xem tranh rồi điền phép tính thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close