Tiếng Anh 12 Unit 5 5.7 Writing

1. Discuss the questions in groups. 2. Read the review. If you have seen Stranger Things, do you agree with the writer's opinion of it? If you haven't, does the review make you want to watch the series? Explain your answers. 3. Read the review again and match points a-d below with paragraphs 1-4.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Discuss the questions in groups.

(Thảo luận nhóm các câu hỏi.)

1 Which old TV series do you consider to be classics and why?

(Bạn coi bộ phim truyền hình cũ nào là kinh điển và tại sao?)

2 Which of today's TV series do you think are the classics of the future and why?

(Bạn nghĩ bộ phim truyền hình nào của ngày hôm nay là kinh điển của tương lai và tại sao?)

3 What do you know about the series shown in the picture?

(Bạn biết gì về bộ truyện trong hình?)

Lời giải chi tiết:

1. I think the movie “The Lord of the Rings” is a classic because it was adapted from the original book by J.R.R. Tolkien already has a solid place in literary history.

(Tôi nghĩ bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” là một tác phẩm kinh điển vì nó được chuyển thể từ cuốn sách gốc của J.R.R. Tolkien đã có một vị trí vững chắc trong lịch sử văn học.)

2.Mr. Robot” is still a relatively new show, we are confident that it will go down as a classic in the coming years because its story as it’s riddled with drama, intrigue, and tantalizing cliffhangers.

(“Mr Robot” vẫn là một chương trình tương đối mới, chúng tôi tin tưởng rằng nó sẽ trở thành một bộ phim kinh điển trong những năm tới bởi vì câu chuyện của nó đầy kịch tính, hấp dẫn và những tình tiết hấp dẫn.)

3. Stranger Things is an American science fiction-horror television series created by the Duffer Brothers and released on Netflix, blending the drama-investigation genre with elements of The supernatural is made up of science fiction mixed with horror and a childlike sensibility.

(Stranger Things là loạt phim truyền hình khoa học viễn tưởng - kinh dị của Mỹ do Anh em nhà Duffer sáng tạo và phát hành trên Netflix, pha trộn giữa thể loại kịch tính - điều tra với các yếu tố siêu nhiên.)

Bài 2

2. Read the review. If you have seen Stranger Things, do you agree with the writer's opinion of it? If you haven't, does the review make you want to watch the series? Explain your answers.

(Đọc bài đánh giá. Nếu bạn đã xem Stranger Things, bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả về nó không? Nếu chưa, bài đánh giá có khiến bạn muốn xem bộ phim này không? Giải thích câu trả lời của bạn.)

1 Take a nostalgic journey back to small-town America in the 1980s with Netflix's dark. mystery Stranger Things. This excellent show is heavily influenced by the books and films of Stephen King and Steven Spielberg. Series creators, the Duffer brothers, have combined action, humour and horror to create a well-reviewed sci-fi drama. As far as I'm concerned, it's a TV classic.

2 In season one of Stranger Things, a schoolboy named Will goes missing. His friends, mother and the rest of the town become part of a series of mysterious events involving an unusual young girl named Eleven. It soon becomes clear clear that something even stranger is hiding in the woods of their town. In season two, the town and its inhabitants are once again threatened by supernatural forces and we are reminded that the worst villains are not always the monsters. Season three not only presents a continuation of this theme, but also shows how the main characters and their relationships have developed with time.

3 Stranger Things is a brilliant show with an unforgettable soundtrack. The plot explores friendships, family ties and even romance. The young cast give wonderful performances and the show is beautifully shot. Unlike man many modern shows, it doesn't rely too heavily on special effects. While season one is not particularly scary, seasons two and three are more strongly influenced by horror films and are terrifying at times.

4 All in all, Stranger Things offers viewers a gripping story with plenty of twists and turns. From the opening scene, it feels as though you are watching a future TV classic. I can't recommend it enough and have no doubt that people will be talking about it for many years to come.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1 Thực hiện hành trình hoài cổ trở lại thị trấn nhỏ nước Mỹ những năm 1980 với bóng tối của Netflix. bí ẩn Những điều kỳ lạ. Chương trình xuất sắc này chịu ảnh hưởng nặng nề từ sách và phim của Stephen King và Steven Spielberg. Những người sáng tạo loạt phim, anh em nhà Duffer, đã kết hợp hành động, hài hước và kinh dị để tạo ra một bộ phim khoa học viễn tưởng được đánh giá tốt. Theo như tôi được biết thì đây là một bộ phim truyền hình cổ điển.

2 Trong phần một của Stranger Things, một cậu học sinh tên Will bị mất tích. Bạn bè, mẹ của anh và những người còn lại trong thị trấn trở thành một phần của chuỗi sự kiện bí ẩn liên quan đến một cô gái trẻ khác thường tên Eleven. Nó sớm trở nên rõ ràng rằng một cái gì đó thậm chí còn kỳ lạ đang trốn trong rừng của thị trấn của họ. Trong phần hai, thị trấn và cư dân của nó một lần nữa bị đe dọa bởi các thế lực siêu nhiên và chúng ta được nhắc nhở rằng những kẻ phản diện tồi tệ nhất không phải lúc nào cũng là quái vật. Phần ba không chỉ trình bày phần tiếp theo của chủ đề này mà còn cho thấy các nhân vật chính và mối quan hệ của họ đã phát triển theo thời gian như thế nào.

3 Stranger Things là một bộ phim xuất sắc với phần nhạc nền khó quên. Cốt truyện khám phá tình bạn, mối quan hệ gia đình và thậm chí cả sự lãng mạn. Dàn diễn viên trẻ mang đến những màn trình diễn tuyệt vời và chương trình được quay đẹp mắt. Không giống như nhiều chương trình hiện đại, nó không phụ thuộc quá nhiều vào các hiệu ứng đặc biệt. Mặc dù phần một không đặc biệt đáng sợ nhưng phần hai và ba lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bởi phim kinh dị và đôi khi rất đáng sợ.

4 Nói chung, Stranger Things mang đến cho người xem một câu chuyện hấp dẫn với nhiều tình tiết bất ngờ. Ngay từ cảnh mở đầu, bạn có cảm giác như đang xem một bộ phim truyền hình kinh điển trong tương lai. Tôi không thể giới thiệu nó đủ và không nghi ngờ gì rằng mọi người sẽ nói về nó trong nhiều năm tới.

Lời giải chi tiết:

I haven't seen this movie yet, but through the author's review, I was attracted by the movie's attractive content and suitable background music.

(Tôi chưa xem phim này nhưng qua đánh giá của tác giả tôi đã bị thu hút bởi nội dung đầy hấp dẫn, nhạc nền phù hợp của phim.)

Bài 3

3. Read the review again and match points a-d below with paragraphs 1-4.

(Đọc lại bài đánh giá và nối các điểm từ a-d bên dưới với các đoạn 1-4.)

a Summarise your opinions and make a recommendation.

(Tóm tắt ý kiến của bạn và đưa ra khuyến nghị.)

b Give your opinion on the story, acting, dialogue, special effects, etc.

(Đưa ra ý kiến của bạn về câu chuyện, diễn xuất, lời thoại, hiệu ứng đặc biệt, v.v.)

c Give key information: the name of the series, where and when it is set etc., and your overall opinion.

(Cung cấp thông tin chính: tên của bộ truyện, địa điểm và thời điểm nó được đặt, v.v., và ý kiến chung của bạn.)

d Summarise the story but don't give any spoilers.

(Tóm tắt câu chuyện nhưng không tiết lộ nội dung.)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Read the WRITING FOCUS and find examples of each point in the review.

(Đọc TRỌNG TÂM VIẾT và tìm ví dụ về từng điểm trong bài đánh giá.)

WRITING FOCUS

A review

The goal of a review is to give your personal opinion about something, e.g. a film, a series or a book. The opinion should be supported with examples and recommendations should be given at the end. Reviews are usually written for newspapers, websites or magazines and therefore have a fairly informal style.

Introduction

• Attract readers' attention with an interesting opening sentence.

• Mention the type of show, the stars/director/

writer, the setting, obvious influences, etc.

• State your overall opinion.

Main paragraphs

• Use present tenses to give more details about the plot and the main characters.

• Use present or past tenses to say what you liked/ didn't like about the TV series.

• Use a variety of adjectives and modifiers when presenting your opinions.

Conclusion

• Summarise your review.

• Make recommendations.

 

TẬP TRUNG VIẾT

Đánh giá

Mục tiêu của đánh giá là đưa ra ý kiến cá nhân của bạn về điều gì đó, ví dụ: một bộ phim, một bộ truyện hay một cuốn sách. Ý kiến cần được hỗ trợ bằng các ví dụ và khuyến nghị nên được đưa ra ở cuối. Các bài đánh giá thường được viết cho các tờ báo, trang web hoặc tạp chí và do đó có phong cách khá thân mật.

Giới thiệu

• Thu hút sự chú ý của người đọc bằng câu mở đầu thú vị.

• Đề cập đến loại chương trình, ngôi sao/đạo diễn/ nhà văn, bối cảnh, những ảnh hưởng rõ ràng, v.v.

• Nêu ý kiến chung của bạn.

Đoạn văn chính

• Dùng thì hiện tại để cung cấp thêm chi tiết về cốt truyện và các nhân vật chính.

• Dùng thì hiện tại hoặc quá khứ để nói điều bạn thích/không thích về bộ phim truyền hình.

• Sử dụng nhiều tính từ và từ bổ nghĩa khi trình bày ý kiến của mình.

Phần kết luận

• Tóm tắt đánh giá của bạn.

• Kiến nghị.

Lời giải chi tiết:

Introduction

• Attract readers' attention with an interesting opening sentence.

Take a nostalgic journey back to small-town America in the 1980s with Netflix's dark.

• Mention the type of show, the stars/director/ writer, the setting, obvious influences, etc.

This excellent show is heavily influenced by the books and films of Stephen King and Steven Spielberg. Series creators, the Duffer brothers, have combined action, humour and horror to create a well-reviewed sci-fi drama.

• State your overall opinion.

As far as I'm concerned, it's a TV classic.

Main paragraphs

• Use present tenses to give more details about the plot and the main characters.

In season one of Stranger Things, a schoolboy named Will goes missing.

• Use present or past tenses to say what you liked/ didn't like about the TV series.

The young cast give wonderful performances and the show is beautifully shot.

• Use a variety of adjectives and modifiers when presenting your opinions.

While season one is not particularly scary, seasons two and three are more strongly influenced by horror films and are terrifying at times.

Conclusion

• Summarise your review.

All in all, Stranger Things offers viewers a gripping story with plenty of twists and turns.

• Make recommendations.

I can't recommend it enough and have no doubt that people will be talking about it for many years to come.

Tạm dịch:

Giới thiệu

• Thu hút sự chú ý của người đọc bằng câu mở đầu thú vị.

Thực hiện hành trình hoài cổ trở lại thị trấn nhỏ nước Mỹ vào những năm 1980 với bóng tối của Netflix.

• Đề cập đến loại chương trình, các ngôi sao/đạo diễn/biên kịch, bối cảnh, những ảnh hưởng rõ ràng, v.v.

Chương trình xuất sắc này chịu ảnh hưởng nặng nề từ sách và phim của Stephen King và Steven Spielberg. Những người sáng tạo loạt phim, anh em nhà Duffer, đã kết hợp hành động, hài hước và kinh dị để tạo ra một bộ phim khoa học viễn tưởng được đánh giá tốt.

• Nêu ý kiến chung của bạn.

Theo như tôi được biết thì đây là một bộ phim truyền hình cổ điển.

Đoạn văn chính

• Dùng thì hiện tại để cung cấp thêm chi tiết về cốt truyện và các nhân vật chính.

Trong phần một của Stranger Things, một cậu học sinh tên Will bị mất tích.

• Dùng thì hiện tại hoặc quá khứ để nói điều bạn thích/không thích về bộ phim truyền hình.

Dàn diễn viên trẻ mang đến những màn trình diễn tuyệt vời và chương trình được quay đẹp mắt.

• Sử dụng nhiều tính từ và từ bổ nghĩa khi trình bày ý kiến của mình.

Mặc dù phần một không đặc biệt đáng sợ nhưng phần hai và ba lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bởi phim kinh dị và đôi khi rất đáng sợ.

Phần kết luận

• Tóm tắt đánh giá của bạn.

Nói chung, Stranger Things mang đến cho người xem một câu chuyện hấp dẫn với nhiều tình tiết bất ngờ.

• Kiến nghị.

Tôi không thể giới thiệu nó đủ và không nghi ngờ gì rằng mọi người sẽ nói về nó trong nhiều năm tới.

Bài 5

5. Match the adjectives in purple in the review with the definitions in the LANGUAGE FOCUS box. Is each one positive, negative, or a matter of taste?

(Nối các tính từ màu tím trong bài đánh giá với các định nghĩa trong hộp TẬP TRUNG NGÔN NGỮ. Mỗi điều là tích cực, tiêu cực hay là vấn đề sở thích?)

LANGUAGE FOCUS (NGÔN NGỮ TRỌNG TÂM)

Adjectives for reviews (Tính từ để đánh giá)

Use a range of adjectives to make your review interesting.

(Sử dụng nhiều tính từ để làm cho bài đánh giá của bạn trở nên thú vị.)

1. very funny = hilarious

2. impossible to forget =

3. extremely frightening =

4. exciting =

5. emotional about the past =

6. liked by critics=

Lời giải chi tiết:

1. very funny = hilarious

(rất hài hước = hài hước)

2. impossible to forget = unforgettable

(không thể quên = không thể nào quên)

3. extremely frightening = terrifying

(cực kỳ đáng sợ = đáng sợ)

4. exciting = gripping

(thú vị = hấp dẫn)

5. emotional about the past = nostalgic

(xúc động về quá khứ = hoài niệm)

6. liked by critics= well-reviewed

(được các nhà phê bình yêu thích= được đánh giá tốt)

Bài 6

6. Choose a TV series you like that is currently on TV. Write a review (180-200 words) to describe the series.

(Chọn một bộ phim truyền hình bạn thích hiện đang chiếu trên TV. Viết bình luận (180-200 từ) để mô tả bộ truyện.)

Lời giải chi tiết:

I’d like to discuss “Who Wants to Be a Millionaire,” a TV show that has held a special place in my heart for quite some time. To the best of my recollection, it originally hailed from the UK and made its Vietnamese debut approximately a decade ago.

This quiz show presented contestants with a series of 15 progressively challenging questions. The first five questions were often quite lighthearted, and my family and I would have a good laugh over them.

Contestants were provided with four lifelines to assist them with the tougher questions, most of which were usually exhausted by the time they reached around question 7 or 8. The show was a treasure trove of knowledge, covering a wide range of topics, from everyday matters like cookie ingredients to academic subjects such as quantum physics and archaeology.

Being a naturally curious individual, I rarely missed an episode when I was in high school. Once the Internet became accessible in Vietnam, I started watching the UK and US versions as well. The knowledge I gained from these shows proved to be incredibly helpful in many of my high school quizzes. What made the show even more entertaining was the witty and humorous host, who added numerous funny moments to the program.

In my opinion, “Who Wants to Be a Millionaire” stands out as one of the most captivating and worthwhile TV shows. It not only provides a means to unwind after a long day but also offers an opportunity to broaden one’s horizons.

Tạm dịch:

Tôi muốn thảo luận về “Ai Muốn Trở Thành Triệu Phú”, một chương trình truyền hình đã giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi một thời gian khá lâu. Theo trí nhớ tốt nhất của tôi, nó ban đầu được ca ngợi từ Vương quốc Anh và ra mắt tại Việt Nam khoảng một thập kỷ trước.

Phần thi đố vui này mang đến cho các thí sinh một chuỗi 15 câu hỏi có độ thử thách tăng dần. Năm câu hỏi đầu tiên thường khá vui vẻ, khiến tôi và gia đình sẽ cười sảng khoái với chúng.

Các thí sinh được cung cấp bốn chiếc phao cứu sinh để hỗ trợ họ với những câu hỏi khó hơn, hầu hết trong số đó thường cạn kiệt khi họ làm xong câu hỏi 7 hoặc 8. Buổi biểu diễn là một kho tàng kiến thức, bao gồm nhiều chủ đề, từ những vấn đề đời thường như nguyên liệu làm bánh quy cho đến các môn học thuật như vật lý lượng tử và khảo cổ học.

Là một người có bản tính tò mò nên tôi hiếm khi bỏ lỡ một tập phim nào khi còn học trung học. Khi Internet có thể truy cập được ở Việt Nam, tôi cũng bắt đầu xem phiên bản Anh và Mỹ. Kiến thức tôi thu được từ những chương trình này tỏ ra vô cùng hữu ích trong nhiều câu đố ở trường trung học của tôi. Điều khiến chương trình trở nên thú vị hơn chính là người dẫn chương trình hóm hỉnh và hài hước, người đã bổ sung thêm nhiều khoảnh khắc hài hước cho chương trình.

Theo tôi, Ai Muốn Trở Thành Triệu Phú nổi bật là một trong những chương trình truyền hình hấp dẫn và đáng xem nhất. Nó không chỉ mang lại phương tiện để thư giãn sau một ngày dài mà còn mang đến cơ hội mở rộng tầm nhìn của một người.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 5.8 Speaking

  1. Match the issues with the photos. What of the following issues can be seen most serious on social media platforms in Việt Nam? Why do you think so? 2. Read and listen to the dialogue between Lan and Richard. Complete the dialogue with ONE OR TWO WORDS. 3. Complete the SPEAKING FOCUS with the words in the box. Then listen again and check.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 Focus Review 5

  1. Match the words in box A with the words in box B to make collocations, then complete the sentences with the collocations in the correct form. 2. Complete the sentences with words from the unit. The first letter of each word is given.3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use mixed conditionals.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 5.6 Use of English

  1. Decide whether you think the following statements are true (T) or false (F). Then read the article to check your ideas. 2. Read and complete the LANGUAGE FOCUS with the examples in blue from the article.3. Match the words from boxes A and B to make common compound colour adjectives. What things can you describe using these colours?

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 5.5 Grammar

  1. Read the text and find out what these two British actors think about their screen characters. 2. Read the text again and match the real situations with the real results or consequences. 3. Match the four conditional sentences in blue in the text with the four real situations and results in Exercise 2.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 5.4 Reading

  1. Discuss the questions. 2. Choose the correct option. Then read the text and check your ideas. 3. Read the article again. Complete the sentences with up to five words from the article in the correct form.4. Complete the phrases with the verbs in blue in the text. Then listen, check and repeat.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close