Tiếng Anh 12 Bright Unit 4 4e. Writing

1. a) Read the leaflet. What is it about? b) Read the leaflet again and fill in each missing heading with Opening hours, Prices, Activities, Conveniences, Food & Drink or Dates & Location.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 a

1. a) Read the leaflet. What is it about?

(Đọc tờ rơi. Nó nói về điều gì?)

Lời giải chi tiết:

The leaflet give an introduction about the London’s Tropical Carnival.

(Tờ rơi giới thiệu về Lễ hội nhiệt đới Luân Đôn.)

Bài 1 b

b) Read the leaflet again and fill in each missing heading with Opening hours, Prices, Activities, Conveniences, Food & Drink or Dates & Location.

(Đọc tờ rơi một lần nữa và điền vào mỗi chỗ trống với Opening hours, Prices, Activities, Conveniences, Food & Drink or Dates & Location.)

London’s Tropical Carnival

1. _____

This annual three-day festival takes place on the last weekend of August and celebrates Caribbean cultural diversity in the UK. Our lively carnival takes place on the streets of the Notting Hill area, in West London, and is a great way to learn about one of London's many vibrant cultural communities.

2. _____

There are such many cultural activities to do at the festival that you feel as though you were in the Caribbean! Watch the parade, for example, or even take part in it! Watch eye-catching dance performances and listen to lively traditional music at the UK's biggest steepen band competition!

3. _____

The delicious aroma of Caribbean cuisine is in the air here. Try traditional foods like spicy jerk chicken, goat curry and corn on the cob. Savour these dishes with some smooth carrot juice on the side while you're enjoying the festivities, or pair them with traditional British foods so you can create delicious combinations.

4. _____ 

The carnival begins at 10 a.m. and ends at about 7 p.m.

5. _____

The carnival is free to attend although you may need tickets for some popular shows. The steelpan competition is £20 for adults and £7 for children.

6. _____

The event is a leisurely 15-minute walk from Bayswater Underground Station. Look out for bus number 7 or 18 to get there. There are accessible parking spaces available and 42 toilet facilities in the area.

Lời giải chi tiết:

London’s Tropical Carnival

1. Dates & Location

This annual three-day festival takes place on the last weekend of August and celebrates Caribbean cultural diversity in the UK. Our lively carnival takes place on the streets of the Notting Hill area, in West London, and is a great way to learn about one of London's many vibrant cultural communities.

2. Activities

There are such many cultural activities to do at the festival that you feel as though you were in the Caribbean! Watch the parade, for example, or even take part in it! Watch eye-catching dance performances and listen to lively traditional music at the UK's biggest steepen band competition!

3. Food & Drink

The delicious aroma of Caribbean cuisine is in the air here. Try traditional foods like spicy jerk chicken, goat curry and corn on the cob. Savour these dishes with some smooth carrot juice on the side while you're enjoying the festivities, or pair them with traditional British foods so you can create delicious combinations.

4. Opening hours

The carnival begins at 10 a.m. and ends at about 7 p.m.

5. Prices

The carnival is free to attend although you may need tickets for some popular shows. The steelpan competition is £20 for adults and £7 for children.

6. Conveniences

The event is a leisurely 15-minute walk from Bayswater Underground Station. Look out for bus number 7 or 18 to get there. There are accessible parking spaces available and 42 toilet facilities in the area.

Tạm dịch:

Lễ hội hoá trang nhiệt đới ở Luân Đôn

1. Thời gian và địa điểm

Lễ hội hoá trang hằng năm được tổ chức trong ba ngày vào cuối tuần cuối cùng của tháng 8 và ăn mừng sự đa dạng văn hoá của vùng Ca-ri-bê ở Anh. Lễ hội hoá trang sống động này đuược tổ chức trên những con đường của vùng Notting Ham, ở Tây Luân Đôn và là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về một trong nhiều cộng đồng văn hoá sôi nổi ở châu Âu.

2. Hoạt động

Có rất nhiều hoạt động văn hoá để tham gia đến nỗi mà bạn có thể cảm thấy như là bạn đang ở vùng Ca-ri-bê! Ví dụ như là xem đoàn diễu hành, hoặc tham gia vào đoàn diễu hành luôn! Xem những màn biểu diễn nhảy bắt mắt và nghe những bài hát truyền thống sôi động tại cuộc thi lớn nhất ở Anh dành cho các ban nhạc!

3. Đồ ăn và thức uống.

Ở đây mùi hương thơm ngon của đồ ăn Ca-ri-bê đang lan toả trong không khí. Hãy thử những món truyền thống như gà nướng Jamaica cay xé lưỡi, cà ri đê và bắp nguyên quả. Thưởng thức những món này với sốt cà rốt mượt mà ăn kèm trong khi bạn đang tận hưởng lễ hội, hoặc ăn chung với những món Anh truyền thống để tạo thành những sự kết hợp ngon lành.

4. Giờ mở cửa

Lễ hội bắt đầu lúc 10h sáng và kết thúc vào 7h tối.

5. Giá tiền

Lễ hội được tham gia miễn phí nhưng bạn sẽ cần mua vé cho một vài buổi diễn nổi tiếng. Cuộc thi chảo sắt có giá 20 bảng Anh cho người lớn và 7 bảng Anh cho trẻ em.

6. Tiện nghi

Chỉ 15 phút đi bộ thong thả từ Bến tàu điện ngầm Bayswater. Tìm xe buýt số 7 và số 18 để đến đó. Có nhiều nơi đậu xe và 42 nhà vệ sinh trong khu vực diễn ra lễ hội.

Bài 2 a

2. a) Read the leaflet again and find the descriptive words that have similar meaning to the words below.

(Đọc tờ rơi một lần nữa và tìm những từ mô tả có nghĩa giống với các từ dưới đây.)

1. yearly: _____

2. energetic: _____

3. tasty:  _____

4. hot: _____

5. well-liked: _____

6. easy:   _____

Lời giải chi tiết:

1. yearly (mỗi năm)annually (hằng năm)

2. energetic (năng nổ) lively (sống động)

3. tasty (đậm đà) delicious (ngon miệng)

4. hot (nóng) spicy (cay)

5. well-liked (được nhiều người ưa thích) ­popular (phổ biến)

6. easy (dễ dàng) leisurely (thong thả)

Bài 2 b

 b) Find the words/ phrases in the text that refer to the senses.

(Tìm những từ/cụm từ trong văn bản đề cập đến giác quan.)

Lời giải chi tiết:

See: “eye-catching dance performances”, “watch the parade”

(thị giác: những màn trình diễn vũ đạo bắt mắt, xem diễu hành)

Hear: “listen to lively traditional music”

(thính giác: nghe nhạc truyền thống sống động)

Taste: “spicy jerk chicken”, “savour these dishes”

(vị giác: gà nướng Jamaica cay xé lưỡi, tăng thêm hương vị cho những món này)

Smell: “delicious aroma of Caribbean cuisine”

(khướu giác: mùi hương ngon lành của những đặc sản vùng Ca-ri-bê)

Bài 3

Your turn

3.  You are going to write a leaflet about another festival. Answer the questions.

(Bạn sẽ viết một tờ rơi về một lễ hội khác. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What festival are you going to write about?

(Bạn định viết về lễ hội nào?)

2. What six headings are you going to use?

(Bạn sẽ sử dụng sáu tiêu đề nào?)

3. What details are you going to write for each heading?

(Bạn định viết chi tiết gì cho mỗi tiêu đề?)

Lời giải chi tiết:

1. I am going to write about the Edinburgh International Book Festival.

(Tôi sẽ viết về Hội sách quốc tế Edinburgh.)

2. The six headings I am going to use are: Opening hours, Prices, Activities, Conveniences, Food & Drink or Dates & Location.

(6 tiêu đề tôi sễ dùng là: Giờ mở cửa, Giá tiền, Hoạt động, Tiện nghi, Đồ ăn Thức uống và Ngày và Địa điểm.)

3. The Edinburgh International Book Festival is an annual two-week event that takes place in the middle of August in the heart of Edinburgh, Scotland, specifically in the historic Charlotte Square Gardens. The festival offers a variety of intellectual activities, including author readings, literary debates, and inspiring talks. Traditional Scottish cuisine is available, along with a selection of international foods. The festival operates from 10 a.m. to 8 p.m. daily. While the festival is free to attend, tickets may be required for some popular events, with author reading sessions priced at £15 for adults and £5 for children. The event is conveniently located a 10-minute walk from Edinburgh Waverley Station, with bus numbers 23 or 27 servicing the area. Accessible parking and numerous toilet facilities are also available.

(Lễ hội Sách Quốc tế Edinburgh là sự kiện thường niên kéo dài hai tuần diễn ra vào giữa tháng 8 tại trung tâm Edinburgh, Scotland, đặc biệt là tại Charlotte Square Gardens lịch sử. Lễ hội cung cấp nhiều hoạt động trí tuệ, bao gồm đọc tác giả, tranh luận văn học và các cuộc nói chuyện truyền cảm hứng. Ẩm thực Scotland truyền thống được cung cấp cùng với tuyển chọn các món ăn quốc tế. Lễ hội hoạt động từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. hằng ngày. Mặc dù lễ hội được tham dự miễn phí nhưng một số sự kiện nổi tiếng có thể phải mua vé, với các buổi đọc tác giả có giá £15 cho người lớn và £5 cho trẻ em. Sự kiện này nằm ở vị trí thuận tiện cách Ga Edinburgh Waverley 10 phút đi bộ, với xe buýt số 23 hoặc 27 phục vụ khu vực. Bãi đậu xe dễ sử dụng và nhiều tiện nghi nhà vệ sinh cũng có sẵn.)

Bài 4

4.  Write your leaflet (about 180-200 words).

(Viết tờ rơi của bạn (khoảng 180-200 từ).)

Dates & Location: writing about the dates and location

(Ngày & Địa điểm: viết về ngày và địa điểm)

Activities: writing about a list of festival activities

Hoạt động: viết về danh sách các hoạt động lễ hội)

Foods & Drinks: writing what you can eat or drink

(Thực phẩm & Đồ uống: viết những gì bạn có thể ăn hoặc uống)

Opening hours: writing about the start and the end times

(Giờ mở cửa: viết về thời gian bắt đầu và kết thúc)

Prices: writing about the price list

(Giá cả: viết về bảng giá)

Conveniences: writing about directions and special features

(Tiện ích: viết về đường đi và các tính năng đặc biệt)

Lời giải chi tiết:

Edinburgh International Book Festival

Dates & Location: This annual two-week festival takes place in the middle of August, celebrating literary diversity from around the globe. Our engaging festival is located in the heart of Edinburgh, Scotland, in the historic Charlotte Square Gardens.

Activities: There are many intellectual activities to participate in at the festival that you’ll feel as though you were in a world of books! Attend author readings, for example, or even participate in them! Watch captivating literary debates and listen to inspiring talks at the UK’s biggest book fair!

Food & Drink: The delightful aroma of Scottish cuisine fills the air here. Try traditional foods like Haggis, Neeps and Tatties, and Scottish Shortbread. Enjoy these dishes with some Whisky or Irn-Bru while you’re engrossed in the festivities, or pair them with international foods so you can create delicious combinations.

Opening Hours: The festival begins at 10 a.m. and ends at about 8 p.m.

Prices: The festival is free to attend although you may need tickets for some popular events. The author reading sessions are £15 for adults and £5 for children.

Conveniences: The event is a leisurely 10-minute walk from Edinburgh Waverley Station. Look out for bus number 23 or 27 to get there. There are accessible parking spaces available and numerous toilet facilities in the area.

Lễ hội sách quốc tế Edinburgh

Ngày & Địa điểm: Lễ hội kéo dài hai tuần hàng năm này diễn ra vào giữa tháng 8, tôn vinh sự đa dạng văn học từ khắp nơi trên thế giới. Lễ hội hấp dẫn của chúng tôi nằm ở trung tâm Edinburgh, Scotland, trong khu vườn của Quảng trường Charlotte lịch sử.

Hoạt động: Có rất nhiều hoạt động trí tuệ tham gia tại lễ hội mà bạn sẽ cảm thấy như đang lạc vào thế giới của sách! Ví dụ: tham dự các buổi đọc sách của tác giả hoặc thậm chí tham gia vào chúng! Xem những cuộc tranh luận văn học hấp dẫn và lắng nghe những bài nói chuyện đầy cảm hứng tại hội chợ sách lớn nhất Vương quốc Anh!

Đồ ăn & Đồ uống: Hương thơm thú vị của ẩm thực Scotland tràn ngập không khí nơi đây. Hãy thử các món ăn truyền thống như Haggis, Neeps and Tatties và bánh mì bơ giòn Scotland. Thưởng thức những món ăn này với một ít rượu Whisky hoặc Irn-Bru trong khi bạn đang mải mê tham gia các lễ hội hoặc kết hợp chúng với các món ăn quốc tế để bạn có thể tạo ra những sự kết hợp ngon miệng.

Giờ mở cửa: Lễ hội bắt đầu lúc 10 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 8 giờ tối.

Giá cả: Lễ hội được tham dự miễn phí mặc dù bạn có thể cần vé cho một số sự kiện nổi tiếng. Các buổi đọc tác giả có giá £15 cho người lớn và £5 cho trẻ em.

Tiện nghi: Sự kiện cách Ga Edinburgh Waverley 10 phút đi bộ nhàn nhã. Hãy tìm xe buýt số 23 hoặc 27 để đến đó. Có chỗ đậu xe dễ tiếp cận và nhiều nhà vệ sinh trong khu vực.

Bài 5

5.  Check your leaflet for spelling/ grammar mistakes. Then, in pairs, swap your leaflets and check each other's work.

(Kiểm tra lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. Sau đó, theo cặp, đổi bài cho nhau và chấm bài.)

 

 

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 4 4d. Speaking

  1. Fill in each gap with recreate, maintain, ancestral, assemble, attire or engage. Then listen and check. 2. a) Listen and read the dialogue. What are the teens talking about? b) Which of the underlined phrases/ sentences are used for asking for suggestions?/ making suggestions?/accepting suggestions?/ rejecting suggestions?

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 4 4c. Listening

  1. You are going to listen to an organiser giving directions around a festival site. Look at the map. Label the places (1-5) with the letters (A-E). 2. You are going to listen to a commentator talking about coming-of-age traditions. Read the questions and answer choices. Which of the answer choices do you think will be the right ones?

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 4 4b. Grammar

  1. Choose the correct answer. 2. Choose the correct answer. 3. Combine the sentences using the words in brackets. Write in your notebook. 4. Make sentences about yourself, using the adverbial clauses in the theory boxes. Tell your partner.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 4 4a. Reading

  1. Read the title and the subheadings, and look at the pictures. What do you think the text is about? 2. Read the text and complete the sentences (1-4). Write NO MORE THAN THREE WORDS from the text for each answer.

 • Tiếng Anh 12 Bright Unit 4 Introduction

  1. Listen and repeat. Match the special occasions (1-6) to the congratulatory message (A-F). 2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Then listen and check. Practise saying them with a partner.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close