Sự phân hoá khí hậu

Khí hậu Bắc Mĩ phân hoá theo chiều bắc - nam và theo chiều tây - đông.

Quảng cáo

2. Sự phân hóa khí hậu

- Khí hậu phân hóa đa dạng:

+ Theo chiều bắc - nam và tây - đông.

+ Trong mỗi đới khí hậu đều có sự phân hóa theo chiều tây - đông.

+ Sự phân hóa khí hậu theo độ cao.

- Các vành đai khí hậu ở Bắc Mĩ: Hàn đới, ôn đới và nhiệt đới.

- Kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close