Câu hỏi thảo luận số 3 bài 36 sgk trang 114

kiểu khí hậu ở Bắc Mĩ chiếm diện tích lớn nhất

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 36.3, cho biết kiểu khí hậu nào ở Bắc Mĩ chiếm diện tích lớn nhất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

Ở Bắc Mĩ, kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close