Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng trang 31

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng trang 31 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Tìm những từ cùng nghĩa với trung thực

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm những từ:

Cùng nghĩa với trung thực: thật thà,....

Trái nghĩa với trung thực: gian dối,....

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Cùng nghĩa với trung thực: thật thà, ngay thẳng, chân thật, thành thật, bộc trực, thẳng tính, thật tình,...

- Trái nghĩa với trung thực: gian dối, dối trá, bịp bợm, gian lận, gian manh, lừa đảo, lừa lọc, gian xảo,...

Câu 2

Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực :

Phương pháp giải:

Con lựa chọn những từ đã tìm được ở bài tập 1 để đặt câu.

Lời giải chi tiết:

- Từ cùng nghĩa :

Bạn Huy là người rất thẳng tính.

- Từ trái nghĩa :

Cha mẹ và thầy cô ở trường vẫn dạy em rằng : cần phải sống trung thực, không nên gian dối.

Câu 3

Đặt dấu X vào □ trước dòng nêu đúng nghĩa của từ tự trọng:

□ Tin vào bàn thân mình.

□ Quyết định lấy công việc của mình.

□ Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.

□ Đánh già mình quá cao và coi thường người khác.

Phương pháp giải:

Con phân tích các đáp án rồi lựa chọn đáp án đúng nhất.

Tự: tự mình, chính mình.

Trọng: coi trọng, tôn trọng.

Lời giải chi tiết:

Đặt dấu X vào □ dưới dòng nêu đúng nghĩa của từ tự trọng :

X Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình

Câu 4

Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về điều gì ? Đánh dấu X vào ô thích hợp.

Thành ngữ, tục ngữ

Nói về tính trung thực

Nói về lòng tự trọng

a) Thẳng như ruột ngựa.

 

 

b) Giấy rách phải giữ lấy lề.

 

 

c) Thuốc đắng dã tật.

 

 

d) Cây ngay không sợ chết đứng.

 

 

e) Đói cho sạch, rách cho thơm.

 

 

Phương pháp giải:

Các câu tục ngữ trên được giải thích như sau:

- Thẳng như ruột ngựa: Tính tình thẳng thắn, không lươn lẹo.

- Giấy rách phải giữ lấy lề: Dù có nghèo khổ, khó khăn hay trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lòng tự trọng giống như giấy dù có rách thì cũng phải giữ được cái lề.

- Thuốc đắng dã tật: Thuốc có đắng mới có thể khỏi bệnh; Lời chân thật, thẳng thắn mới có thể giúp nhau tiến bộ.

- Cây ngay không sợ chết đứng: Những người ngay thẳng, không làm việc xấu thì không cần phải sợ bất cứ điều gì cả.

- Đói cho sạch, rách cho thơm: Dù trong bất cứ hoàn cảnh đói khổ, vất vả cũng phải giữ gìn danh dự và phẩm giá của mình.

Lời giải chi tiết:

Thành ngữ, tục ngữ

Nói về tính trung thực

Nói về lòng tự trọng

a) Thẳng như ruột ngựa.

X

 

b) Giấy rách phải giữ lấy lề.

 

X

c) Thuốc đắng dã tật.

X

 

d) Cây ngay không sợ chết đứng.

X

 

e) Đói cho sạch, rách cho thơm.

 

X

Loigiaihay.com

 • Tập làm văn - Viết thư trang 32

  Giải câu 1 bài Tập làm văn - Viết thư trang 32 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Chọn viết một lá thư theo một trong những đề bài gợi ý sau :

 • Luyện từ và câu - Danh từ trang 33

  Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Danh từ trang 33 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau :

 • Tập làm văn - Đoạn văn trong bài văn kể chuyện trang 34, 35

  Giải câu 1, 2 Tập làm văn - Đoạn văn trong bài văn kể chuyện trang 34, 35 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự việc ấy được kể trong đoạn văn nào.

 • Chính tả - Tuần 5 trang 30

  Giải câu 1, 2 bài Chính tả tuần 5: Những hạt thóc giống trang 30 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close