Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50, 51, 52

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50, 51, 52 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau:

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Nhận xét

1. Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau:

- Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.

- Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô

Biết rằng chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy phân tích những tên riêng chưa được phân tích và ghi kết quả vào bảng.

Tên người

Số bộ phận

Số tiếng của bộ phận 1

Số tiếng của bộ phận 2

Viết hoa

Lép Tôn-xtôi

2

1 (Lép)

2 (Tôn / xtôi)

Lép, Tôn

Mô-rít-xơ Mát-téc-lích

2

3 (Mô/rít/xơ)

3 (Mát/téc/ lích)

Mô, Mát

Tô-mát Ê-đi-xơn

 .........

 .........

 .........

 .........

Hi-ma-lay-a

1

4(Hi/ma/lay/a)

 .........

Hi

Đa-nuýp

.........

 .........

 .........

 .........

Lốt Ăng-giơ-lét

2

1 (Lốt)

3 (Ăng/giơ/lét)

Lốt, Ăng

Niu Di-lân

 .........

 .........

 .........

 .........

Công-gô

 .........

 .........

 .........

 .........

 

2. Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó :

- Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào?......................

- Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gì ?

 

3. Cho các tên riêng sau :

- Tên người : Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị

- Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thuỵ Điển.

Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Việt Nam:......................

Phương pháp giải:

1) Em dựa vào gợi ý "chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa" để hoàn thiện và chỗ trống.

2) Em làm theo yêu cầu của bài tập.

3) Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

1) Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau :

Tên người

Số bộ phận

Bộ phận 1 - số tiếng

Bộ phận 2 - số tiếng

Viết hoa

M: Lép Tôn-xtôi

2

Lép (1)

Tôn / xtôi (2)

L, T

Mô-rít-xơ Mát-téc-lích

2

Mô-rít-xơ (3)

Mát-téc-lích (3)

M, M

Tô-mát Ê-đi-xơn

2

Tô-mát (2)

Ê-đi-xơn (3)

T, E

Hi-ma-lay-a

1

Hi-ma-lay-a (1)

 

H

Đa-nuýp

1

Đa-nuýp (1)

 

D

Lốt Ăng-giơ-lét 2 Lốt (1) Ăng-giơ-lét L, A
Niu Di-lân 2 Niu (1) Di-lân N, D
Công-gô 1 Công-gô (1)   C

2)

Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó:

- Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết hoa.

- Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gạch nối.

3) Cho các tên riêng sau :

- Tên người : Thích ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị,...

- Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đồn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Việt Nam : Các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên đều có cách viết hoa giống như cách viết tên riêng Việt Nam.

Quảng cáo
decumar

II. Luyện tập

1. Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i pax-tơ có thể tiếp tục đi học. ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

 

2. Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:

  Viết chưa đúng Viết đúng
Tên người anbe anhxtanh  
  crítxtian anđécxen  
  iuri gagarin  
Tên địa lí  xanh pêtécbua  
  tôkyô  
  amadôn  
  niagara  

 

3. Sau khi thực hiện trò chơi du lịch, em hãy ghi lại tên ba nước ứng với tên thủ đô của ba nước :

Phương pháp giải:

1) Em đọc kĩ đoạn văn để tìm những tên riêng viết hoa chưa đúng và viết lại.

2) Khi viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

3) Em vận dụng kiến thức thực tế để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

1) 

ác-boa ⟶ Ác-boa

lu-i pax-tơ ⟶ Lu-i Pa-xtơ,

quy-dăng-xơ ⟶ Quy-đăng-xơ

2) 

 

Viết chưa đúng

Viết đúng

Tên người

anbe anhxtanh

An-be Anh-xtanh

 

crítxtian anđécxen

Crit-xti-an An-đec-xen

 

iuri gagarin

l-u-ri Ga-ga-rin

Tên địa lý 

Xanh Pêtécbua 

Xanh Pê-téc-bua

  tôkiô Tô-ki-ô
  amadon A-ma-dôn
  niagara Ni-a-ga-ra

3) Sau khi thực hiện trò chơi du lịch, em hãy ghi lại tên 3 nước ứng với tên thủ đô của 3 nước

Tên nước            Tên thủ đô

Nhật Bản               Tô-ki-ô

Cam-pu-chia         Phnôm-pênh

Pháp                    Pari

Loigiaihay.com

 • Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 52

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 52 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc lại các đoạn văn trong truyện Vào nghề điền vào chỗ trống

 • Luyện từ và câu - Dấu ngoặc kép trang 53, 54, 55

  Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Dấu ngoặc kép trang 53, 54, 55 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai ? Dấu ngoặc kép được dùng trong các trường hợp đó để làm gì ?

 • Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 55, 56, 57

  Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 55, 56, 57 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Dựa vào nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai hãy ghi lại vắn tắt câu chuyện ấy theo trình tự thời gian:

 • Chính tả - Tuần 8 trang 48

  Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 8: Trung thu độc lập trang 48, 49 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống. Những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close