Luyện từ và câu - Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 38, 39

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 38, 39 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Gạch hai gạch dưới câu Ai là gì? trong đoạn văn sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Nhận xét

1. Gạch hai gạch dưới câu Ai là gì? trong đoạn văn sau:

Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi:

- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này ?

- Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.

 

2. Vị ngữ của câu Ai là gì ? do những từ ngữ nào tạo thành?

Phương pháp giải:

1) Câu kể "Ai là gì?" gồm hai bộ phận:

- Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?

- Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Là gì (là ai, là con gì)?

2) Vị ngữ trong câu kể "Ai là gì?" được nối với chủ ngữ bằng từ .

Lời giải chi tiết:

1) Câu Ai là gì? trong đoạn văn đó là câu: "Em là cháu bác Tự."

2) Vị ngữ của câu Ai là gì ? do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.

II. Luyện tập

1.  Đánh dấu X vào □ trước câu thơ có dạng Ai là gì?. Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.

□ Người là Cha, là Bác, là Anh

□ Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ.

□ Quê hương là chùm khế ngọt

□ Cho con trèo hỏi mỗi ngày.

□ Quê hương là đường đi học

□ Con về rợp bướm vàng bay.

 

2. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì ?

              A                                                B

Sư tử

là nghệ sĩ múa tài ba

Gà trống

là dũng sĩ của rừng xanh

Đai bàng

là chúa sơn lâm

Chim công

là sứ giả của bình minh

 

3. Điền vào chỗ trống những từ ngữ thích hợp để tạo câu kể Ai là gì ?

.............là một thành phố lớn.

............. là quê hương của nhũng làn điệu dân ca quan họ.

............. là nhà thơ.

............. là nhà thơ lớn của Việt Nam.

Phương pháp giải:

1) Câu kể "Ai là gì?" gồm hai bộ phận:

- Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?

- Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Là gì (là ai, là con gì)?

Vị ngữ trong câu kể "Ai là gì?" được nối với chủ ngữ bằng từ là.

 

2) Em đọc kĩ hai vế để nối sao cho phù hợp về nội dung.

3) Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

1) Đánh dấu X vào trước câu thơ có dạng Ai là gì ?. Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.

x Người là Cha, là Bác, là Anh.

x Quê hương là chùm khế ngọt.

x Quê hương là đường đi học.

2) Những câu hoàn thiện sau khi được ghép nối như sau:

Sư tử là chúa sơn lâm.

Gà trống là sứ giả của bình mình.

Đại bàng là dũng sĩ của rừng xanh.

Chim công là nghệ sĩ múa tài ba.

3) 

Hải Phòng là một thành phố lớn.

Bắc Ninh là quê hương của những làng điệu dân ca quan họ.

Xuân Quỳnh là nhà thơ.

Tố Hữu là nhà thơ lớn của Việt Nam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài