Luyện từ và câu - Danh từ trang 33

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Danh từ trang 33 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Nhận xét

1. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau :

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đỡ xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

 

2. Xếp các từ tìm được ở bài tập 1 vào nhóm thích hợp :

- Từ chỉ người

- Từ chỉ vật

- Từ chỉ hiện tượng

Phương pháp giải:

1) Em đọc kĩ để xác định các sự vật (người, con vật, đồ vật, hiện tượng, khái niệm, đơn vị) xuất hiện trong đoạn thơ.

2) Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

1) Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau :

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đỡ xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

2) 

-  Từ chỉ người: ông cha, cha ông 

-  Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời

-  Từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng, tiếng.

II. Luyện tập

1. Xếp những từ sau thành hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm : sách, cô giáo, bút, mẹ, cha, vở, anh chị, quần áo, bộ đội, khăn đỏ.

- Nhóm 1: Từ chỉ ..... - Nhóm 2: Từ chỉ ....
- Các từ: ..... -  Các từ: .....

 


2. Viết tiếp vào chỗ trống năm từ ngữ chỉ người theo nghề nghiệp :
 

giáo viên, thợ xây,........................................

Phương pháp giải:

1) Em làm theo yêu cầu của bài tập.

2) Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

1)

- Nhóm 1 : Từ chỉ người.

Nhóm 2 : Từ chỉ vật.

- Các từ : cô giáo, mẹ, cha, anh chị, bộ đội.

- Các từ : sách, bút, vở, quần áo, khăn đỏ.

2) Viết tiếp vào chỗ trống năm từ ngữ chỉ người theo nghề nghiệp : giáo viên, thợ xây, bác sĩ, họa sĩ, kĩ sư, công nhân, tài xế, y tá.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close