Luyện từ và câu - Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 96

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 96 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2. Câu 1: Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau :

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

c) Tại Hoa mà tổ không được khen.

Phương pháp giải:

Em phân tích các thành phần của câu rồi tìm trạng ngữ trong câu.

Lời giải chi tiết:

Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau :

a) Chỉ ba tháng saunhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

Chỉ sau ba tháng - Trạng ngữ chỉ thời gian

Nhờ siêng năng, cần cù - Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

Vì rét -  Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

c) Tại Hoa mà tổ không được khen.

Tại Hoa - Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Câu 2

Điền các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống

a).......... học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b).......... bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c).......... mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

Phương pháp giải:

Tại vì: Biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân của việc không hay được nói tới.

Nhờ: Biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân của việc tốt đẹp được nói tới.

Vì: Biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân dẫn tới một sự việc nào đó (dùng chung)

Lời giải chi tiết:

Điền các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống :

a)  học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) Nhờ các bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch đẹp.

c) Tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

Câu 3

Đặt một câu có trạng ngữ mở đầu bằng một trong ba từ nhờ, do, vì.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để đặt câu sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Đặt một câu có trạng ngữ mở đầu bằng một trong ba từ nhờ, do, vì.

Nhờ chăm chỉ học, bạn Trang đạt kết quả tốt trong học tập.

Do thức khuya, tôi dậy trễ.

Vì mưa, đường trơn trượt.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close