Tập làm văn - Điền vào giấy tờ in sẵn trang 102, 103

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Điền vào giấy tờ in sẵn trang 102, 103 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Em cùng mẹ ra bưu điện gửi tiền về quê biếu bà. Hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào mẫu Thư chuyển tiền dưới đây

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em cùng mẹ ra bưu điện gửi tiền về quê biếu bà. Hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào mẫuThư chuyển tiền dưới đây:

Mặt trước thư:

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Theo em, khi nhận được tiền kèm theo thư chuyển tiền này, người nhận cần viết những gì vào bức thư để trả lại bưu điện?

(Gợi ý: Em cần đọc mặt sau của thư chuyển tiền để trả lời đúng câu hỏi)

Mặt sau thư:


Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close