Chính tả - Tuần 26 trang 47

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 26: Thắng biển trang 47 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Điền vào chỗ trống l hoặc n

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Điền vào chỗ trống l hoặc n :

Từ xa nhìn ...ại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng ...ồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn ...ửa hồng tươi. Hàng ngàn búp ...õn là hàng ngàn ánh ...ến trong xanh. Tất cả đều ...óng ...ánh ...ung ...inh trong ...ắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn ...ũ ...ũ bay đi bay về, lượn ...ên ...ượn xuống.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống.

Điền vào chỗ trống tiếng có vần in hoặc inh :

-   lung ..............                   -thầm ..........

-   giữ ................                  - lặng ..........

-   bình ..............                  - học.............

-   nhường ...........                 - gia.............

-   rung ................                - thông.......... 

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- lung linh                         - thầm kín

- giữ gìn                            - lặng thinh

- bình minh                        - học sinh

- nhường nhịn                    - gia đình

- rung rinh                         - thông minh

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close