Chính tả - Tuần 9 trang 58

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 9:Thợ rèn trang 58 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống l hoặc n:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống l hoặc n :

                   ....ăm gian nhà cỏ thấp ....e te

                   Ngõ tối đêm sâu đóm…ập ... oè

                   ....ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

                   ...àn ao ....óng ..ánh bóng trăng ... oe.

Phương pháp giải:

Em điền vào chỗ trống l hoặc n sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

              Năm gian nhà cỏ thấp le te

             Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

              Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

              Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

Câu 2

Điền vào chỗ trống uôn hoặc uông :

- ... nước, nhớ ng..........

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau m...................... nhớ cà dầm tương.

-  Đố ai lặn x................ vực sâu

Mà đo miệng cá... câu cho vừa.

-  Người thanh tiếng nói cũng thanh

Ch....... kêu khê đánh bên thành cũng kêu.

Phương pháp giải:

Em điền vào chỗ trống vần uôn hoặc uông sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Uống nước, nhớ nguồn

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

- Đố ai lặn xuống vực sâu

Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.

-  Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài