Chính tả - Tuần 9 trang 58

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 9:Thợ rèn trang 58 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống l hoặc n:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống l hoặc n :

                   ....ăm gian nhà cỏ thấp ....e te

                   Ngõ tối đêm sâu đóm…ập ... oè

                   ....ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

                   ...àn ao ....óng ..ánh bóng trăng ... oe.

Phương pháp giải:

Em điền vào chỗ trống l hoặc n sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

              Năm gian nhà cỏ thấp le te

             Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

              Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

              Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

Câu 2

Điền vào chỗ trống uôn hoặc uông :

- ... nước, nhớ ng..........

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau m...................... nhớ cà dầm tương.

-  Đố ai lặn x................ vực sâu

Mà đo miệng cá... câu cho vừa.

-  Người thanh tiếng nói cũng thanh

Ch....... kêu khê đánh bên thành cũng kêu.

Phương pháp giải:

Em điền vào chỗ trống vần uôn hoặc uông sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Uống nước, nhớ nguồn

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

- Đố ai lặn xuống vực sâu

Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.

-  Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu

Loigiaihay.com

 • Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Ước mơ trang 58, 59

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Ước mơ trang 58, 59 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Viết lại những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ ước mơ:

 • Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 60

  Giải câu 1 bài Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 60 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1 . Câu 1: Dựa vào đoạn trích kịch Yết Kiêu (Tiếng Việt 4, tập một, trang 91 - 92) ghi lại vắn tắt câu chuyện theo trình tự không gian.

 • Luyện từ và câu - Động từ trang 61, 62

  Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Động từ trang 61, 62 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy :

 • Tập làm văn - Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân trang 63

  Giải câu 1 bài Tập làm văn - Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân trang 63 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài:Em có nguyện vọng học thêm một môn năng khiếu (họa, nhạc, võ thuật...). Trước khi nói với bố mẹ, em muốn trao đổi với anh (chị) để anh (chị) hiểu và ủng hộ nguyện vọng của em

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close