Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 44, 45

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 44, 45 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Gạch chân dưới những từ cũng nghĩa với từ dũng cảm trong các từ dưới đây

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch dưới những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm trong các từ dưới đây :

Gan dạ, thân thiết, hoà thuận, hiếu thảo, anh hùng, anh dũng, chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, tận tuỵ, tháo vát, thông minh, bạo gan, quả cảm.

Phương pháp giải:

Dũng cảm là có dũng khí, dám đương đầu với khó khăn và nguy hiểm.

Lời giải chi tiết:

Các từ đồng nghĩa với dũng cảm là: Gan dạ; anh hùng; anh dũng; can đảm; can trường; gan góc; gan lì, bạo gan, quả cảm.

Câu 2

Điền từ dũng cảm vào trước hoặc sau từng từ ngữ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa:

M : hành động dũng cảm

................ tinh thần.................

............... xông lên...................

................ người chiến sĩ............

................ nữ du kích.................

................... em bé liên lạc..........

................. nhận khuyết điểm.........

.................  cứu bạn....................

.................. chống lại cường quyền...........

..................trước kẻ thù.............

................... nói lên sự thật........

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

................. tinh thần dũng cảm

Dũng cảm xông lên............

.......... người chiến sĩ dũng cảm

.......... nữ du kích dũng cảm

.......... em bé liên lạc dũng cảm

Dũng cảm nhận khuyết điểm....

Dũng cảm cứu bạn..............

Dũng cảm chống lại cường quyền

Dũng cảm trước kẻ thù........

Dũng cảm nói lên sự thật.....

Câu 3

3. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B :

A

B

gan dạ

(chống chọi) kiên cường, không lùi bước

gan góc

gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì

gan lì

không sợ nguy hiểm

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Gan dạ - không sợ nguy hiểm.

Gan góc - (chống chọi) kiên cường, không lùi bước.

Gan lì: gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì.

Câu 4

Điền từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống ở đoạn văn sau :

Anh Kim Đồng là một......... rất..........

Tuy không chiến đấu ở............. , nhưng nhiều khi đi liên lạc, anh cũng gặp những giây phút hết sức.....

Anh đã hi sinh, nhưng.......... sáng của anh vẫn còn mãi mãi.

(can đảm, người liên lạc, hiểm nghèo, tấm gương, mặt trận) 

Phương pháp giải:

- Can đảm: có dũng khí để không sợ nguy hiểm, đau khổ.

- Người liên lạc: Người làm nhiệm vụ truyền tin để giữ các mối liên hệ.

- Hiểm nghèo: Rất nguy hiểm, khó lòng thoát khỏi tai hoạ.

- Mặt trận: Nơi diễn ra các cuộc chiến đấu, các trận đánh lớn.

Lời giải chi tiết:

Anh Kim Đồng là một người liên lạc rất can đảm. Tuy không chiến đấu ở mặt trận, nhưng nhiều khi đi liên lạc, anh cũng gặp những giây phút hết sức hiểm nghèo. Anh đã hi sinh, nhưng tấm gương sáng của anh vẫn còn mãi mãi.

 • Tập làm văn - Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 45, 46, 47

  Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập làm văn - Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 45, 46, 47 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Dưới đây là hai đoạn văn có thể dùng để mở đầu bài văn miêu tả cây hồng nhung. Ghi vào chỗ trống sự khác biệt giữa hai cách mở bài

 • Tập làm văn - Luyện tập tóm tắt tin tức trang 43, 44

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập tóm tắt tin tức trang 43, 44 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Viết một tin nói về hoạt động của chi đội hay của trường (hoặc hoạt động của thôn xóm, phường xã); sau đó tóm tắt tin bằng một hoặc hai câu

 • Luyện từ và câu - Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 41

  Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 41, 42, 43 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3: Điền vào chỗ trống từ ngữ thích hợp làm vị ngữ để hoàn chỉnh câu kể Ai là gì?

 • Chính tả - Tuần 25 trang 41

  Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 25: Khuất phục tên cướp biển trang 41 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Điền vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi: Rừng đã bảng lảng thu...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close