Chính tả - Tuần 31 trang 85

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 31: Nghe lời chim nói trang 85 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Viết vào chỗ trống những tiếng :

- Chỉ viết với l không viết với n.

M : làm (không có nàm),....

- Chỉ viết với n không viết với l.

M : này (không có lày),....

b) Viết ba từ láy :

- Bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi. M : nghỉ ngơi......

- Bắt đầu bằng tiếng có thanh ngã. M : nghĩ ngợi,...

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Tìm và viết vào chỗ trống 3 trường hợp :

- Chỉ viết với l không viết với n: làm (không có nàm), lặp, loài, lươn, là, lãi, lim, luôn, loạt,  lợi, lí, lẽ, lẫn, lựu, loạn.

- Chỉ viết với n không viết với l: này (không có lày), này, nằm, nẫng, nĩa. 

b) Tìm 3 lừ láy :

Bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi: nghỉ ngơi, lảng bảng, bảnh bao, bổi hổi, gửi gắm, lảnh lót, lẩm nhẩm, rủ rê, tủm tỉm

- Bắt đầu bằng tiếng có thanh ngã: nghĩ ngợi, ỡm ờ, bẽ bàng, bẽn lẽn, bỡ ngỡ, cãi cọ, chễm chệ

Câu 2

Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau :

a) .........  băng trôi .......... nhất trôi khỏi ......... Cực vào............1956. Nó chiếm một vùng rộng 31 000 ki-lô-mét vuông. Núi băng............... lớn bằng nước Bỉ.

(Lúi/Núi, nớn/lớn, Lam/Nam, lăm/năm, này/lày)

b) ............ nước Nga có một sa mạc màu đen. Đá trên sa mạc này .................... màu đen. Khi bước vào sa mạc, người ta có............... giác biến thành màu đen và ...................... thế giới đều màu đen.

(Ở/ỡ, củng/cũng, cảm/cãm, cả/cã)

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Núi băng trôi lớn nhất trôi khỏi Nam Cực vào năm 1956. Nó chiếm một vùng rộng 31 000 ki-lô-mét vuông. Núi băng này lớn bằng nước Bỉ.

b)  nước Nga có một sa mạc màu đen. Đá trên sa mạc này cũng màu đen. Khi bước vào sa mạc, người ta có cảm giác biến thành màu đen và cả thế giới đều màu đen. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close