Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Tài năng trang 5

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Tài năng trang 5 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Xếp các từ có tiếng tài dưới đây vào nhóm thích hợp : tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài sản, tài năng, tài hoa

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xếp các từ có tiếng tài dưới đây vào nhóm thích hợp:

tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài sản, tài năng, tài hoa

- Tài có nghĩa là có khả năng hơn người bình thường.

M : tài hoa,..................

- Tài có nghĩa là “tiền của”.

M :  tài nguyên,.................

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Tài có nghĩa là có khả năng hơn người bình thường: tài hoa, tài giỏi, tài đức, tài ba, tài năng

- Tài có nghĩa là "tiền của": tài nguyên, tài trợ, tài sản, tài lộc

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đặt câu với một trong các từ nói trên :

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Đặt câu với một trong các từ nói trên :

- Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ tài hoa.

- Ê-đi-sơn là một nhà bác học vô cùng tài giỏi, chính ông là người đã phát minh ra đèn điện.

- Tuệ Tĩnh là một danh y tài đức vẹn toàn.

- Mạc Can là một nhà ảo thuật tài ba.

- Vùng núi phía Bắc nước ta có rất nhiều tài nguyên chưa được khai thác hết.

- Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ.

Câu 3

Đánh dấu X vào □ trước câu tục ngữ ca ngợi tài trí của con người.

□ Người ta là hoa đất.

□ Chuông có đánh mới kêu

   Đèn có khêu mới tỏ.

□     Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

Phương pháp giải:

- Người ta là hoa đất: Con người là vốn quý, là tinh tuý của đất trời.

- Chuông có đánh mới kêu/Đèn có khêu mới tỏ: Người có tài phải có điều kiện thi thố, có thử thách mới bộc lộ được tài năng; muốn bộc lộ hết năng lực thì phải có sự động viên, thúc đẩy.

- Nước lã mà vã nên hồ/Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan: Không có điều kiện vật chất hỗ trợ mà làm nên việc lớn; chỉ bằng sự tài giỏi, bằng hai bàn tay trắng mới làm nên sự nghiệp mới là đáng khâm phục.

Lời giải chi tiết:

Đánh dấu X vào trước câu tục ngữ ca ngợi tài trí của con người:

[x] Người ta là hoa đất

[x] Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

Câu 4

Viết lại câu tục ngữ em thích trong bài tập 3 và cho biết vì sao em thích.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Em thích câu "Người ta là hoa đất" vì đây là câu nói ca ngợi con người. Còn con người là tinh hoa, là thứ quý giá của đất mẹ.

- Em thích câu "Nước lã mà vã nên hồ / Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan" Vì đây là câu nói ca ngợi những con người tài năng, giàu ý chí và nghị lực, nhờ đó, đã làm nên được nghiệp lớn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close