Luyện từ và câu - Luyện tập về động từ trang 75

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về động từ trang 75 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào ?

Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến

Động từ :…                                   

Rặng đào đã trút hết lá:

Động từ :…

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến.

Từ sắp bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đến. Nó bảo hiệu cho biết thời gian rất gần.

Rặng đào đã trút hết lá.

Từ đã bổ sung ý nghĩa cho động từ trút. Nó báo hiệu sự việc hoàn thành, đã kết thúc.

 

Câu 2

Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào chỗ trống ?

a) Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô .... thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.

b)

Sao cháu không về với bà

Chào mào ...... hót vườn na mỗi chiều.

Sốt ruột, bà nghe chim kêu

Tiếng chim rơi với rốt nhiều hạt na.

Hết hè, cháu vẫn ...... xa

Chào mào vẫn hót. Mùa na ...... tàn.

Phương pháp giải:

- Đã: chỉ hành động đã xảy ra, đã được hoàn thành trong quá khứ.

- Đang: chỉ hành động đang xảy ra, trong hiện tại.

- Sắp: chỉ hành động chưa xảy ra, nhưng sẽ được thực hiện trong tương lai gần.

Lời giải chi tiết:

a) Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.

b)

Sao cháu không về với bà

Chào mào đã hót vườn na mỗi chiều.

Sốt ruột, bà nghe chim kêu

Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na

Hết hè, cháu vẫn đang xa

Chào mào vẫn hót. Mùa na sắp tàn.

Câu 3

Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng. Gạch dưới các từ này và viết lại cho đúng.

Đãng trí

Một nhà bác học đã làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông :

- Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.

Nhà bác học hỏi :

- Nó sẽ đọc gì thế ?

Câu đúng là :

- Một nhà bác học..............................

- Bỗng người phục vụ........................

- Nó....................................

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ tìm các lỗi sai rồi sửa lại cho đúng.

Lời giải chi tiết:

Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng. Gạch dưới các từ này và viết lại cho đúng :

Một nhà bác học đã làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông :

- Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.

- Nhà bác học hỏi :

- Nó sẽ đọc gì thế ?

Câu đúng là:

- Một nhà bác học đang làm việc trong phòng.

- Bỗng người phục vụ bước vào nói nhỏ với ông.

- Nó đọc gì thế ?

Loigiaihay.com

 • Tập làm văn - Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân trang 76

  Giải câu 1 bài Tập làm văn - Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. Đề bài: Em và người thân trong gia đình cùng đọc một truyện nói về một người có nghị lực, có ý chí vươn lên. Em trao đổi với người thân về tính cách đáng khâm phục của nhân vật đó.

 • Luyện từ và câu - Tính từ trang 77, 78

  Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Tính từ trang 77, 78 VBT Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1: Đọc truyện Cậu học sinh ở Ác-boa (Tiếng Việt 4, tập một, trang 110) và thực hiện các yêu cầu sau :

 • Tập làm văn - Mở bài trong bài văn kể chuyện trang 79, 80

  Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Mở bài trong bài văn kể chuyện trang 79, 80 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đây là một số mở bài của câu chuyện Rùa và thỏ. Em hãy cho biết đó là những cách mở bài nào.

 • Chính tả - Tuần 11 trang 74

  Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 11: Nếu chúng mình có phép lạ VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống s hoặc x

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close