Chính tả - Tuần 27 trang 53

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 27: Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 53 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Chọn chữ viết đúng chính tả ở trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trong các tiếng cho sẵn dưới đây, hãy gạch dưới ba trường hợp :

a) Chỉ viết với s, không viết với x.                    M : sai (không có xai)

sa, sáu, sàn, sen, sân, sườn, sinh, sợ.

Chỉ viết với x, không viết với s.                        M : xoè (không có soè)

xa, xoan, xuân, xen, xuống, xinh, xóm, xoá

b) Không viết với dấu ngã.                              M : ảnh (không có ãnh)

bảng, quả, mỏ, đỏ, đảo, khỉ, tủ.

Không viết với dấu hỏi                                    M : đũa (không có đủa)

cõng, ngã, hãy, sẽ, giữa, vỡ, liễu, muỗi. 

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Chỉ viết với s, không viết với x.                    M : sai (không có xai)

sa, sáu, sàn, sen, sân, sườn, sinh, sợ.

Chỉ viết với x, không viết với s.                        M : xoè (không có soè)

xa, xoan, xuân, xen, xuống, xinh, xóm, xoá

b) Không viết với dấu ngã.                              M : ảnh (không có ãnh)

bảng, quả, mỏ, đỏ, đảo, khỉ, tủ.

Không viết với dấu hỏi                                    M : đũa (không có đủa)

cõng, ngã, hãy, sẽ, giữa, vỡ, liễu, muỗi. 

Câu 2

Chọn chữ viết đúng chính tả ở trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau :

a) 

Sa mạc đỏ

Ở lục địa ô-xtrây-li-a có một....... mạc màu đỏ. Trên trời dưới đất đều có những mảng màu hồng, màu đỏ............ kẽ rất kì lạ. Khi trời mưa nhỏ, các loại động vật màu đỏ thi nhau ngóc đầu dậy.

(sa/xa, sen/xen)

b) 

Thế giới dưới nước

Đáy .......... cũng có núi non, thung............... và đồng bằng như trên mặt đất. Người ta đã quan sát được một rặng núi chạy thẳng từ Bắc Băng Dương xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới tận Nam Cực.

(biển/biễn, lủng/lũng)

Phương pháp giải:

Em chú ý phân biệt giữa s/x; dấu hỏi/dấu ngã.

Lời giải chi tiết:

a) 

Sa mạc đỏ

Ở lục địa ô-xtrây-li-a có một sa mạc màu đỏ. Trên trời dưới đất đểu có những mảng màu hồng, màu đỏ xen kẽ rất kì lạ. Khi trời mưa nhỏ, các loại động vật màu đỏ thi nhau ngóc đầu dậy.

b)

Thế giới dưới nước

Đáy biển cũng có núi non, thung lũng và đồng bằng như trên mặt đất. Người ta đã quan sát được một rặng núi chạy thẳng từ Bắc Băng Dương xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới tận Nam Cực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close