Luyện từ và câu - Câu cảm trang 82, 83

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Câu cảm trang 82, 83 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Đặt câu cảm cho các tình huống sau : a) Cô giáo ra một bài toán khó, cả lớp chỉ có một bạn làm được. Hãy đặt câu cảm để bày tỏ sự thán phục.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chuyển các câu kể dưới đây thành câu cảm :

Câu kể

Câu cảm

a) Con mèo này bắt chuột giỏi.

b) Trời rét.

c) Bạn Ngân chăm chỉ.

d) Bạn Giang học giỏi.

M : A ! Con mèo này bắt chuột giỏi quá !

Phương pháp giải:

- Em chuyển các từ ngữ thành câu cảm bộc lộ cảm xúc.

- Thêm các từ ngữ: ôi chao, chà, trời; quá, lắm, thật.

- Đặt dấu chấm than ở cuối câu.

Lời giải chi tiết:

                Câu kể

                           Câu cảm

a) Con mèo này bắt chuột giỏi.

b) Trời rét.

c) Bạn Ngân chăm chỉ.

d) Bạn Giang học giỏi.

M : A ! Con mèo này bắt chuột giỏi quá !

Ôi, trời rét quá! Chà, trời rét thật !

Bạn Ngân chăm chỉ quá !

Chà, bạn Giang học giỏi ghê !

 

Câu 2

Đặt câu cảm cho các tình huống sau :

a) Cô giáo ra một bài toán khó, cả lớp chỉ có một bạn làm được. Hãy đặt câu cảm để bày tỏ sự thán phục.

b) Vào ngày sinh nhật của em, có một bạn học cũ đã chuyển trường từ lâu bỗng nhiên tới chúc mừng em.

Hãy đặt câu cảm để bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng.

Phương pháp giải:

Em đặt câu cảm bộc lộ cảm xúc cho phù hợp, thêm các từ ngữ: ôi chao, chà, trời; quá, lắm, thật,... cuối câu đặt dấu chấm than.

Lời giải chi tiết:

a) Cô giáo ra một bài toán khó, cả lớp chỉ có một bạn làm được. Hãy đặt câu cảm để bày tỏ sự thán phục.

- Ôi! Cậu giỏi quá!

- Thật là tuyệt!

- Bạn siêu thật!

b) Vào ngày sinh nhật của em, có một bạn học cũ đã chuyển trường từ lâu bỗng nhiên tới chúc mừng em. Hãy đặt câu cảm để bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng.

Ôi, thật bất ngờ, bạn cũng nhớ ngày sinh nhật của mình cảm động quá !

- Trời, mình xúc động đến chết mất !

Câu 3

Mỗi câu cảm sau đây bộc lộ cảm xúc gì ?

Câu cảm

Bộc lộ cảm xúc

a) Ôi, bạn Nam đến kìa !

b) Ồ, bạn Nam thông minh quá !

c) Trời, thật là kinh khủng !

 

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Câu cảm

Bộc lộ cảm xúc

a) Ôi, bạn Nam đến kìa !

b) Ồ, bạn Nam thông minh quá !

c) Trời, thật là kinh khủng !

Bộc lộ cảm xúc mừng rỡ

Bộc lộ cảm xúc thán phục

Bộc lộ cảm xúc ghê sợ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài