Chính tả - Tuần 11 trang 74

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 11: Nếu chúng mình có phép lạ VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống s hoặc x

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 a) Điền vào chỗ trống s hoặc x

                 Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu

                 Trỏ lối ...ang mùa hè

                 Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ ...íu

                 Thắp mùa đông ấm những đêm thâu

                 Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu

                 Chạm đầu lưỡi - chạm vào ...ức nóng.

                 Mạch đất ta dồi dào ...ức ...ống

                 Nên nhành cây cũng tháp ...áng quê hương.

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :

Ngày xưa có một học trò nghèo nôi tiếng khắp vùng là người hiếu họcKhi ông đô trạng, nhà vua muốn ban thương, cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đôi ngạc nhiên khi thấy ông chi xin một chiếc nồi nho đúc bàng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thuơ hàn vi, vì phai ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hoi mượn nồi cua nhà hàng xóm lúc họ vừa dùng bưa xong đê ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đô đạt.

Phương pháp giải:

a. Em điền s hoặc x vào chỗ trống thích hợp.

b. Em đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã sao cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Điền vào chỗ trống s hoặc x:

              Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu

              Trỏ lối sang mùa hè

              Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ xíu

              Thắp mùa đông ấm những đêm thâu

              Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu

              Chạm đầu lưỡi - chạm vào sức nóng.

              Mạch đất ta dồi dào sức sống

              Nên nhành cây cũng thắp sáng quê hương.

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :

Ngày xưa có một học trò nghèo nổi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đỗ trạng, nhà vua muốn ban thưởng, cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đỗi ngạc nhiên khi thấy ông chỉ xin một chiếc nồi nhỏ đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thuở hàn vi, vì phải ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hỏi mượn nồi của nhà hàng xóm lúc họ vừa dùng bữa xong để ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đỗ đạt.

Câu 2

Viết lại cho đúng những từ sai chính tả :

a) Tốt gổ hơn tốt nước xơn. 

 

b) Sấu người, đẹp nết.

 

c) Mùa hè có xông, mùa đông cá bễ.

 

d) Trăng mờ còn tõ hơn xao

Dẩu rằng núi lỡ còn cao hơn đồi. 

 

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Viết lại cho đúng những từ sai chính tả :

a) Tốt gổ hơn tốt nước xơn. 

 Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

b) Sấu người, đẹp nết.

 Xấu người, đẹp nết.

c) Mùa hè cá xông, mùa đông cá bễ.

 Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể.

d) Trăng mờ còn tõ hơn xao

Dẩu rằng núi lỡ còn cao hơn đồi. 

 Trăng mờ còn tỏ hơn sao

Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close