Chính tả - Tuần 32 trang 91

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 32: Vương quốc vắng nụ cười trang 91, 92 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Điền những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh một trong hai mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng: Những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện sau bắt đầu bằng s hoặc x

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh một trong hai mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng:

1. Những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện sau bắt đầu bằng s hoặc x :

Chúc mừng năm mới sau một.... thế kỉ

Ngày 4-1-1889, ông Cô-lin từ Ô-xtrây-li-a gửi một tấm thiếp chúc mừng năm mới cho cô Uôn-đrốp ở thành phố A-béc-đin, nước Anh. Không hiểu vì............mãi đầu năm 2001, tức là 112 năm......... tấm bưu thiếp mới đến được A-béc-đin. Các nhân viên bưu điện............ sở sương mù đang gắng.......... tìm con cháu của cụ Uôn-đrốp để trao tấm thiếp và............. lỗi vì..........chậm trễ này.

Phương pháp giải:

Em chú ý phân biệt s/x ròi điền tiếng có chứa s/x sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Chúc mừng năm mới sau một... thế kỉ

Ngày 4-1-1889, ông Cô-lin từ Ô-xtrây-li-a gửi một tấm thiếp chúc mừng năm mới cho cô Uôn-đrốp ở thành phố A-béc-đin, nước Anh. Không hiểu vì sao mãi đầu năm 2001, tức là 112 năm sau tấm bưu thiếp mới đến được A-béc-đin. Các nhân viên bưu điện xứ sở sương mù đang gắng sức tìm con cháu của cụ Uôn-đrốp để trao tấm thiếp và xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Điền những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh một trong hai mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng:

2. Điền những chữ bị bỏ trống trong câu chuyện sau, biết rằng các chữ đó chứa o hoặc ô :

Người không biết cười

Nhà văn Mĩ nổi tiếng Mác-Tuên rất có khiếu khôi hài. Ai đã dự những buổi nói chuyện của ông thì không thể nào không bật cười vì những câu nói dí............. những mẩu chuyện............hỉnh. Nhưng trong một lần gặp gỡ...................... chúng, Mác-Tuên rất ngạc nhiên thấy một ông già suốt buổi không hề nhếch mép, mặc dù ai nấy cười ngả cười nghiêng. Mãi đến lúc ra về, Mác-Tuên mới biết ông già đó bị điếc từ mấy năm nay rồi, ông đến dự buổi.............. chuyện chỉ vì muốn biết mặt nhà văn................ tiếng.

Phương pháp giải:

Em chú ý phân biệt o/ô rồi điền tiếng có chứa o/ô thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Người không biết cười

Nhà văn Mĩ nổi tiếng Mác-tuên rất có khiếu khôi hài. Ai đã dự những buổi nói chuyện của ông thì không thể nào không bật cười vì những câu nói dí dỏm, những mẩu chuyện hóm hỉnh. Nhưng trong một lần gặp gỡ công chúng, Mác-Tuên rất ngạc nhiên thấy một ông già suốt buổi không hề nhếch mép, mặc dù ai nấy cười ngả cười nghiêng. Mà đến lúc ra về, Mác-Tuên mới biết ông già đó bị điếc từ mấy năm nay rồi. Ông đến dự buổi trò chuyện chỉ vì muốn biết mặt nhà văn nổi tiếng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close