Tóm tắt kiến thức phần 4 - Bài 45 trang 138 sgk Địa lí 7

Khối thị trường chung Mec-cô-xua.

Quảng cáo

4. Khối thị trường chung Mec-cô-xua

- Năm thành lập: 1991.

- Các nước thành viên: Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Pa-ra-guay và U-ru-guay. Sau đó có thêm Chi-lê, Bô-li-vi-a gia nhập.

- Mục tiêu:

+ Tăng cường quan hệ ngoại thương giữa các nước thành viên.

+ Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.

- Thành tựu:

+ Việc tháo dỡ hàng rào thuế quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối đã góp phần gia tăng sự thịnh vượng của các thành viên trong khối.

+ Đang hướng tới việc thành lập thị trường chung Liên Mĩ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close