Công nghiệp trung và nam Mĩ

Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la là những nước công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. Các ngành công nghiệp chủ yếu là cơ khí chế tạo, lọc dầu, hoá chất, dệt, thực phẩm...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la là những nước công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. Các ngành công nghiệp chủ yếu là cơ khí chế tạo, lọc dầu, hoá chất, dệt, thực phẩm... Các nước trên luôn cố gắng thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng vốn vay thiếu hiệu quả, dần đến nợ nước ngoài tăng cao, đe doạ sự ổn định kinh tế trong nước.

Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh công nghiệp khai khoáng. Đa số các xí nghiệp khai thác khoáng sản lớn đều do các công ti tư bản nước ngoài nắm giữ.
Ở các nước trong vùng biển Ca-ri-bê, ngành công nghiệp chủ yếu là sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm như sản xuất đường, đóng hộp hoa quả...

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ
 • Các ngành nông nghiệp

  Các ngành nông nghiệp

  Do lệ thuộc vào nước ngoài, ngành trồng trọt ờ nhiều nước Trung và I Nam Mĩ mang tính chất độc canh, mỗi quốc gia trồng một vài loại cây công nghiệp hoặc cây ăn quả... để xuất khẩu. Các quốc gia ờ eo đất Trung Mĩ trồng mía, bông,

 • Câu 1 (mục 1 - bài học 44 - trang 136) sgk địa lí 7

  Câu 1 (mục 1 - bài học 44 - trang 136) sgk địa lí 7

  Dựa vào hình 44.4, cho biết loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ. Chúng được nuôi chủ yếu ờ đâu? Vì sao?

 • Bài 1 trang 136 sgk địa lí 7

  Bài 1 trang 136 sgk địa lí 7

  Bài 1. Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ, hậu quả.

 • Bài 2 trang 136 sgk địa lí 7

  Bài 2 trang 136 sgk địa lí 7

  Bài 2. Cho biết các cây trồng vật nuôi chính ở Trung và Nam Mĩ. Sự phân bố.

 • Bài 2 trang 115 sgk địa lí 7

  Bài 2 trang 115 sgk địa lí 7

  Bài 2. Trình bày sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ. Giải thích sự phân hoá đó.

 • Sự phân bố dân cư Bắc Mĩ

  Sự phân bố dân cư Bắc Mĩ

  Do chịu ảnh hưởng của sự phân hoá về tự nhiên, dân cư Bắc Mĩ phân bố rất không đồng đều giữa miền bắc và miền nam, giữa phía tây và phía đông.

 • Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA)

  Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA)

  Năm 1993, Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ được Hoa Kì,Ca-na-đa và Mê-hi-cô thông qua, hình thành một khối kinh tế gồm khoảng 419,5 triệu người (2001), có nguồn tài nguyên phong phú cả về nguyên liệu và nhiên liệu.

 • Bài 1 trang 121 sgk địa lí 7

  Bài 1 trang 121 sgk địa lí 7

  Bài 1. Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải