Luyện từ và câu - Luyện tập về câu kể Ai là gì? trang 48, 49

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về câu kể Ai là gì? trang 48, 49 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì? em vừa tìm được.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu X vào □ trước câu kể Ai là gì ?. Xác định tác dụng của mỗi câu (dùng để giới thiệu hay nêu nhận định về sự vật).

Câu

Dùng để giới thiệu

Dùng để nêu nhận định

x Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.

□ Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam.

□ Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.

□ Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành nâm 1873 và 1882

□ Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đưòng phố đẹp mang tên hai ông.

X

...

 

...

□ Ông Năm là dân ngụ cư của làng này

□ Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.

...

 ...

□ Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới.

□ Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

 ...

 ...

Phương pháp giải:

Câu kể Ai là gì? gồm có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)? Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời câu hỏi: Là gì (là ai, là con gì)?

Lời giải chi tiết:

Dùng để giới thiệu

Dùng để nêu nhận định

x Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.

x

 

□ Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam.

 

 

x Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.

x

 

□ Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882.

 

 

□ Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông.

 

 

x Ông Năm là dân ngụ cư của làng này.

x

 

□ Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.

 

 

□ Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới.

 

 

x Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

 

x

Câu 2

Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì ? em vừa tìm được.

Phương pháp giải:

Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? 

Vị ngữ trả lời cho câu hỏi Là gì (là ai, là con gì)?

Lời giải chi tiết:

a) (CN) Nguyễn Tri Phương  // là người Thừa Thiên. (VN)

(CN) Cả hai ông // đều không phải là người Hà Nội (VN)

b) (CN) Ông Năm // là dân ngụ cư của làng này. (VN)

c) (CN) Cần trục  // là cánh tay kì diệu của các chú công nhân. (VN)

Câu 3

Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại chuyện đó, trong đoạn văn có sử dụng câu kể Ai là gì ?.

Phương pháp giải:

- Viết thành đoạn văn ngắn.

- Nội dung: Em cùng nhóm bạn tới thăm bạn Hà bị ốm

- Có sử dụng câu kể "Ai là gì?" bằng cách giới thiệu các người trong nhóm tới thăm.

Lời giải chi tiết:

Khi chúng tôi đến, Hà đang nằm trong phòng. Ba mẹ Hà mở cửa đón chúng tôi. Chúng tôi lễ phép chào hai bác. Thay mặt nhóm bạn, tôi nói với hai bác :

- Thưa hai bác, hôm nay nghe tin Hà bị ốm, chúng cháu đến thăm Hà. Cháu xin giới thiệu với hai bác : Đây là bạn Dũng. Bạn Dũng là lớp trưởng lớp cháu. Bạn Dũng học giỏi lắm đấy ạ ! Còn đây là bạn Dung - chim sơn ca của lớp cháu. Còn cháu là Lê, cháu ngồi cùng bàn và là bạn thân của Hà ạ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài