Speaking – trang 6 Unit 7 SBT Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp bài tập Speaking Unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

SPEAKING

Task 1. Rearrange the sentences to make a complete conversation. The first one has been done for you.

[ Sắp xếp lại những câu sau để tạo thành bài đối thoại hoàn chỉnh. Câu đầu tiên đã được làm sẵn cho bạn.] 

Đáp án:

1.E       2. H     3. B     4. F      5. G     6. A

7. L      8. I       9. J       10. D   11. K   12. C

Tạm dịch: 

Bài dịch:

E. Mi, chủ nhật tuần này bạn rảnh không?

H. Có, Nick. Bạn có kế hoạch gì à?

B. Có một chiê dịch trồng cây cho công viên của thành phố. Bạn có muốn tham gia không?

F. Hay đó. Mình rất muốn tham gia. Nếu chúng ta trồng nhiều cây chúng ta sẽ giúp giảm ô nhiễm không khí.

G. Đúng đó. Ô nhiễm không khí trong thành phố chúng ta đang trở nên trầm trọng hơn.

A. Có hoạt đồng nào khác nữa không?

L. Có. mọi người cũng dự định thu gom rác trong công viên.

I. Ý tưởng hay đó. Mình không hiểu vì sao lại có nhiều rác trong công viên mặc dù có nhiều thùng rác.

J. Yeah. Vứt rác bừa bãi đúng là thói quen xấu.

D. Nick, chúng ta sẽ gặp nhau khi nào và ở đâu?

K. 7 giờ sáng ở cổng chính của công viên. Được không?

C. Chắc chắn rồi. Gặp bạn hôm đó nhé!

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Imagine that you are giving a presentation about air pollution. Look at the following pie chart and pictures. What are the causes and effects of air pollution?

Work with a partner to prepare for this presentation, using the information from the chart and
pictures.

[ Tưởng tượng em sắp thuyết trình về ô nhiễm không khí. Nhìn vào biểu đồ hình tròn và những bức tranh. Nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm không khí là gì?

Làm việc cùng với 1 người bạn chuẩn bị cho bài thuyết trình này, sử dụng thông tin từ biểu đồ cad các bức tranh.]

Đáp án:

Air pollution come from many resources in which industry is the biggets pollutant accounting for 52%, the second is transportation with 27%, the thirdr is agriculture consisting of 10%, the next is consumer and commercial products with 8%, commercial residential heating is 1% and other resources are 2%. This pollution getting worse and worse and result in a lot of bad effetcs such as global warming, cid rain, respiratory deseas.   

Tạm dịch: 

Ô nhiễm không khí đến từ nhiều nguồn tài nguyên, trong đó ngành công nghiệp là tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất chiếm 52%, thứ hai là giao thông vận tải với 27%, thứ 3 là nông nghiệp chiếm 10%, tiếp theo là hàng tiêu dùng và thương mại với 8% và các nguồn khác là 2%. Tình trạng ô nhiễm ngày càng trở nên tồi tệ hơn và gây ra nhiều ảnh hưởng xấu như nóng lên toàn cầu, mưa acid, các bệnh về hô hấp. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close