Speaking – trang 48 Unit 6 SBT Tiếng Anh 8 mới

Unscramble these questions about stories.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Unscramble these questions about stories.

Sắp xếp những câu hỏi về các câu chuyện. 

1. story/about/what's/the/?

Đáp án: What's the story about?

Tạm dịch: Câu chuyện này về cái gì?

2. kind/ story/ what/ it/ is/ of/?

Đáp án: What kind of story is it?

Tạm dịch: Kiểu chuyện của nó là gì?

3. main/ who/ characters/ are/ it/ in the/?

Đáp án: Who are the main characters in it?

Tạm dịch: Ai là nhân vật chính trong đó?

4. happens/what/story/in/the/?

Đáp án: What happens in the story?

Tạm dịch: Điều gì xảy ra trong câu chuyện)

Bài 2

Task 2. Match these responses to the questions in 1.

Nối câu trả lời với câu hỏi ở bài 1.  

Đáp án:

1. c, h

2. d, f

3. a, g

4. b, e

 

Bài 3

Task 3.

a. Complete the conversation. 

Hoàn thành đoạn đối thoại.

A. I've just read a great story named Sleeping Beauty.

B: Really? (1) ___________?

A: It’s a fairy tale.

B: (2) ___________. 

A: A king, a queen, a princess, a prince, and seven fairies.

B: (3) ___________?

A: It is about a princess who sleeps in her castle for a long time.

B: (4) ___________?

A: A lovely princess was put to sleep when she pricked her finger on a spindle. After she had been asleep for one hundred years, a prince finally arrived, kissed her, and woke her up. They fell in love, married, and lived happily ever after.

Đáp án

A. I've just read a great story named Sleeping Beauty.

B: Really? What kinds of story is it?

A: It’s a fairy tale.

B: Who are the main character in it?

A: A king, a queen, a princess, a prince, and seven fairies.

B: What is the story is about?

A: It is about a princess who sleeps in her castle for a long time.

B: What happens in the story?

A: A lovely princess was put to sleep when she pricked her finger on a spindle. After she had been asleep for one hundred years, a prince finally arrived, kissed her, and woke her up. They fell in love, married, and lived happily ever after.

Tạm dịch: 

A: Hôm qua tớ vừa đọc truyện Người đẹp ngủ trong rừng.

B: Ồ, thuộc thể loại nào vậy?

A: Truyện cổ tích.

B: Có những nhân vật nào?

A: Vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử và bảy chú lùn.

B: Câu chuyện về gì vậy?

A: Kể về nàng công chúa ngủ trong lâu đài rất rất lâu.

B: Diễn biến ra sao vậy?

A: Có một nàng công chúa chìm vào giấc ngủ say khi ngón tay cô chạm vào con quay. Sau giấc ngủ 100 năm, có một chàng hoàng tử đến, hôn cô và đánh thức cô dậy. Họ yêu nhau, kết hôn và sống hạnh phúc mãi mai.

b. Now, write a similar conversation about your favourite folk tale/ fairy tale/ fable/ legend. Practise it with your friends.

Bây giờ, viết một đoạn đối thoại tương tự về câu chuyện dân gian bạn thích. Luyện tập nó với một người bạn.

SUGGESTED ANSWERS

A. I've just read a great story named The bamboo with one hundred phalanges.

B: Really? What kinds of story is it?

A: It’s a fairy tale.

B: Who are the main character in it?

A: A poor servant, a rich man and his daughter.

B: What is the story is about?

A: It is about the way a good man marry the rich man's daughter.

B: What happens in the story?

A: There was a poor man who served a rich man in the village. The rich man didn't want to pay his services so asked him to work hard and his daughter would become his wife. Once day, the man asked him to find a bamboo with one hundred phalanges to prepare his wedding party. However, he couldn't do and cried unitl Buhhda appeared and taught him the magic words. Finally, he came home and married the rich man's daughter.

Tạm dịch:

A: Tớ vừa đọc truyện cây tre trăm đốt?

B: Ồ, truyện gì cơ?

A: Đó là truyện cổ tích.

B: Có những nhân vật nào?

A: anh nông dân nghèo, phú ông và con gái phú ông.

B: Câu chuyện về cái gì vậy?

A: Về hành trình anh nông dân tốt bụng cưới con gái phú ông.

B: Câu chuyện diễn biến ra sao?

A: Có một anh nông dân nghèo đi ở cho gia đình một phú ông. Phú ông không muốn trả tiền cho anh nông dân nên đã bảo: nếu anh ấy làm việc chăm chỉ thì sẽ gả con gái cho con. Một ngày, lão phú ông bảo anh vào rừng tìm một cây tre trăm đốt để chuẩn bị làm cỗ . Nhưng anh không tìm được cây tre nào như vậy và khóc cho đến khi Bụt hiện ra và dạy anh câu thần chú. Cuối cùng anh trở về nhà với cây tre trăm đốt và cưới được vợ anh hằng mong ước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài