Phonetics – trang 11 Unit 8 SBT Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp bài tập Phonetics Unit 8 có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

PHONETICS

Bài 1

Task 1. Say the words aloud. Then write them under the pictures. 

[ Đọc to các từ. Sau đó viết chúng dưới mỗi bức tranh]

Lời giải chi tiết:

1. degree: cấp độ

2. disagree: không đồng ý

3. obese: béo phì

4. examinee: thí sinh dự thi

5. Nepalese: người Nepal

6. referee: trọng tài

Bài 2

Task 2. Complete the sentences with the words in 1. Then practise saying them aloud. You don't need to use all the words.

[ Hoàn thành các câu với các từ ở bài 1. Sau đó thực hành đọc to lên.]

Lời giải chi tiết:

1. degree

Tạm dịch: Nhiệt độ hôm nay chỉ cao hơn 1°C so với hôm qua. 

2. Nepalese

Tạm dịch: Người ở Nepal được gọi là người Nepal.

3. examinee

Tạm dịch: Russell là thí sinh cuối cùng được kiểm tra trong lớp hôm nay.

4. obsess

Tạm dịch: Khi người ta không tập thể dục đủ, họ sẽ bị béo phì.

5. disagree

Tạm dịch: Khi bạn không đồng ý bạn nói “No”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close