Phonetics – trang 11 Unit 8 SBT Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp bài tập Phonetics Unit 8 có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

PHONETICS

Task 1. Say the words aloud. Then write them under the pictures. 

[ Đọc to các từ. Sau đó viết chúng dưới mỗi bức tranh]

Lời giải chi tiết:

1. degree: cấp độ

2. disagree: không đồng ý

3. obese: béo phì

4. examinee: thí sinh dự thi

5. Nepalese: người Nepal

6. referee: trọng tài

Task 2. Complete the sentences with the words in 1. Then practise saying them aloud. You don't need to use all the words.

[ Hoàn thành các câu với các từ ở bài 1. Sau đó thực hành đọc to lên.]

Lời giải chi tiết:

1. degree

Tạm dịch: Nhiệt độ hôm nay chỉ cao hơn 1°C so với hôm qua. 

2. Nepalese

Tạm dịch: Người ở Nepal được gọi là người Nepal.

3. examinee

Tạm dịch: Russell là thí sinh cuối cùng được kiểm tra trong lớp hôm nay.

4. obsess

Tạm dịch: Khi người ta không tập thể dục đủ, họ sẽ bị béo phì.

5. disagree

Tạm dịch: Khi bạn không đồng ý bạn nói “No”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close