Phonetics – trang 43 Unit 12 SBT Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

PHONETICS

Task 1 Mark the stressed syllables then read the words aloud. Pay attention to the word stress.

[ Đánh dấu âm tiết được nhấn mạnh và sau đó đọc to các từ lên. Chú ý đến trọng âm của từ ]

Lời giải chi tiết:

'weightless (không trọng lượng)

re'sourceful (tháo vát)

'airless (thiếu không khí)

'wonderful (rất tốt)

de’lightful (tuyệt vời)

am’bitionless (không khát vọng)

'waterless (khô hạn)

re'sourceless (không tháo vát)

'beautiful (đẹp)

'basketful (thùng đầy)

'handless (không tay)

e’motionless (không xúc động)

Bài 2

Task 2  Put the words in in the right columns according to their stress pattern

[ Đặt các từ ở cột đúng theo trọng âm] 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Task 3  Use the words in the box to complete the sentences below. Then read them aloud.

[ Sử dụng các từ trong khung để hoàn thành các câu bên dưới. Sau đó đọc chúng to lên]

Lời giải chi tiết:

1.waterless

Tạm dịch: Sao hỏa là một hành tinh không có nước, vì vậy chúng ta không thể trồng câu ở đây.

2.  resourceful

Tạm dịch: Các phi hành gia tập luyện vất vả  hơn 1 con người trung bình.

3. emotionless

Tạm dịch: Nếu người ngoài hành tinh không khóc hay cười, họ không cảm xúc à?

4. airless 

Tạm dịch: Họ không cần hít thở khí oxi để sống. Điều đó có nghĩa là họ có thể sống trong môi trường không có khí oxi.

5. weightless

Tạm dịch: Các phi hành gia giữ liên lạc với tàu không gian khi đi trong môi trường không trọng lực.

6. wonderful

Tạm dịch: Xuyên qua kính thiên văn chất lượng cao, những ngôi sao trông thật tuyệt vời. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close