Phonetics - trang 9 - Unit 2 SBT Tiếng Anh 8 mới

Write a word under each picture. All the words should contain /bl/ or /cl/.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1

a. Write a word under each picture. All the words should contain /bl/ or /cl/.

(Viết một từ bên dưới mỗi bức tranh. Tất cả các từ nên bao gồm các âm /bl/ hoặc /cl/.)

b. Put the words into the right columns. Then say them aloud.

(Đặt các từ vào cột bên phải. Rồi đọc to chúng.)

Lời giải chi tiết:

a)

1. black (màu đen)

2. clock (đồng hồ)

3. class (lớp học)

4. cloud (đám mây)

5. clown (chú hề)

6. blue (màu xanh nước biển)

7. clothes (quần áo)

8. blouse (áo nữ)

9. blow (thổi)

 b)

Đáp án:

bl: black, blue, blouse, blow

cl: clock, classroom, cloud, clown, clothes

Bài 2

Task 2. Underline the words with /bl/ or /cl/ in the sentences. Then read the sentences aloud.

(Gạch chân những từ với /bl/ hoặc /cl/ trong câu. Rồi đọc to các câu.)

Lời giải chi tiết:

1. The garden is blossoming beautifully.  

Đáp án: The garden is blossoming beautifully.

Tạm dịch: Khu vườn đang nở hoa rất đẹp

2. I enjoy picking blackberries in the woods.

Đáp án: I enjoy picking blackberries in the woods.

Tạm dịch: Tôi thích hái dâu đen trong rừng.

3. The sky looks so clear and blue in the countryside.

Đáp án: The sky looks so clear and blue in the countryside.

Tạm dịch: Bầu trời rất trong và xanh ở miền quê.

4. After the surveỵ, we have to report our findings to the class. 

Đáp ánAfter the surveỵ, we have to report our findings to the class.

Tạm dịch: Sau khi làm thống kê, chúng tôi phải báo cáo trước cả lớp.

5. Click the mouse twice to open this file. 

Đáp án: Click the mouse twice to open this file.

Tạm dịch: Chọn chuột 2 lần để mở tệp này.

6. My favourite colour is blue. 

Đáp án: My favourite colour is blue.

Tạm dịch: Màu yêu thích của tôi là màu xanh nước biển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close