Reading - trang 6 - Unit 1 SBT Tiếng Anh 8 mới

Read the following text about doing yoga and do the tasks that follow.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the following text about doing yoga and do the tasks that follow.

(Đọc bài viết sau về việc tập yoga và làm các yêu cầu sau đó.)

Yoga originates in India and it is good for both your body and mind. Anyone can do yoga - women or men, adults or children. Special children's classes are devised to help them to cope with pressures they feel from their schoolwork. By learning how to co-ordinate breathing and movement, yoga helps them to develop body awareness, self-control, and flexibility. Taking up yoga also helps them to focus and become better with daily routines. Start doing yoga by setting aside a regular time for it. Go slowly, listen to your body and don't push it too far as yoga is not a competitive sport. Study each pose and practise it as ỵou control ỵour body and mind. Prepare well before each session: avoid tight clothing and a full stomach. An ideal time to do yoga is berore breakfast.

a. Match the words and phrases in the box with their meanings. 

(Nối các từ và cụm từ trong ô với nghĩa của chúng.)

b. Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

c. Decide if the following suggestions are right or wrong according to the text.

(Quyết định xem những đề nghị dưới đây là đúng hay sai theo bài viết.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Yoga bắt nguồn ở Ấn Độ và nó tốt cho cả cơ thể và tâm trí của bạn. Bất kì ai có thể tập yoga - phụ nữ hay đàn ông, người lớn hay trẻ nhỏ. Đặc biệt các lớp yoga của trẻ nhỏ được mở ra để giúp chúng giải quyết những căng thẳng mà chúng cảm thấy từ việc học ở trường. Bằng cách cố gắng điều hòa cả hơi thở và cử động, yoga giúp chúng phát triển nhận thức bản thân, khả năng tự điều khiển và sự dẻo dai. Tập yoga cũng giúp chúng tập trung và làm tốt hơn những hoạt động hằng ngày. Bắt đầu tập yogga bằng cách dành một khoảng thời gian thường xuyên cho nó. Từ từ, lắng nghe cơ thể của bạn và đừng ép nó quá mức vì yoga không phải môn thể thao cạnh tranh. Học các tư thế và tập luyện nó khi bạn làm chủ cơ thể và tâm trí mình. Chuẩn bị tốt trước mỗi buổi tập: Tránh mặc quần áo bó và bụng đang no. Thời gian lí tưởng cho yoga là trước khi ăn sáng.

Lời giải chi tiết:

a)

1. stress – pressure (áp lực)

2. to come from – originate (xuất phát từ)

3. activities you do every day – daily routines (những hoạt động bạn làm hàng ngày)

4. you do it because you want to win – competitive sport (thể thao cạnh tranh)

5. ability to move your body into different positions – flexibility (sự linh hoạt)

6. to work together – to co-ordinate (phối hợp) 

 b)

1. Where does yoga come from? (Yoga đến từ đâu?)

Đáp án: India (Ấn Độ)

Thông tin: Yoga originates in India.

2. Who can do yoga? (Ai có thể tập yoga?)

Đáp án: Anyone - women or men, adults or children. (Bất kể ai - phụ nữ hay đàn ông, người lớn hay trẻ nhỏ.)

Thông tin: dòng 2

3. Why should children do yoga too? (Tại sao trẻ em cũng nên tập yoga?)

Đáp án: Because doing yoga helps children cope with pressures from their schoolwork. (Bởi vì tập Yoga giúp trẻ em giải tỏa được áp lực từ trường học.)

Thông tin: dòng 4

4. What do you learn when you do yoga? (Bạn học được gì khi tập yoga?)

Đáp án: to develop body awareness, self-control and flexibility. ( giúp cơ thể thoải mái, tự điều chỉnh và linh hoạt)

Thông tin: dòng 6-7

5. How can prepare for doing yoga? (Chuẩn bị như thế nào cho việc tập yoga?)

Đáp án: avoid tight clothing and a full stomach. (Tránh mặc đồ quá chật và ăn no.)

 Thông tin: dòng 13

c)

1. It's important that you do yoga regularly. => Right

Giải thích: dòng 8, "...a regular time for it"

Tạm dịch: Quan trọng là bạn phải tập yoga thường xuyên.

2. If your body says 'stop', you should stop and don't push it. => Right

Giải thích: dòng 9, "... don't push it too far"

Tạm dịch: Nếu cơ thể bạn nói 'ngừng lại', bạn nên ngừng lại và không nên ép nó.

3. You don't need to understand well the pose you are practising. => Wrong

Giải thích: dòng 9 "...listen to your body"

Tạm dịch: Bạn không cần hiểu nhiều về tư thế bạn tập.

4. Yoga is competitive. => Wrong

Giải thích: dòng 10, "...not a competitive sport"

Tạm dịch: Yoga mang tính cạnh tranh.

5. The best time for doing yoga is the first thing in the morning. => Right

Giải thích: ''... before breakfast"

Tạm dịch: Thời gian phù hợp nhất để tập yoga là buổi sáng sớm.

Bài 2

Task 2. Read the following text about what children in Sweden like doing in their free time.

(Đọc đoạn văn sau về trẻ em ở Thụy Điển thích làm gì trong thời gian rảnh.)

a. Fill the gaps with the words/ phrases provỉded. 

(Điền từ/cụm từ được cho vào chỗ trống. )

interests: sở thích

listening: nghe

hanging out: đi chơi

a musical instrument: nhạc cụ

doing: làm, chơi

sport: thể thao

Swedish teenagers enjoy (1) ____________ to music and (2) ____________ with friends, just like most children around the world. Everyone is encouraged to develop his or her own (3) ____________. Singing and playing (4) ____________ are popular leisure activities. According to a government website, almost one in three Swedish children aged 13-15 play an instrument in their spare time. (5) ____________ sports is also encouraged. 68 per cent of 13- to 15-year-olds are members of a sports Club. Football is the most popular (6)  ____________  among both girls and boys. Then comes horse riding for girls. Boys prefer football, swimming, and ice hockeỵ

b. List all the leisure activities mentioned in the text.

(Liệt kê các hoạt động giải trí được đề cập đến trong bài.)

c. Decide if the statements are true (T) or false (F).

(Xác định các câu sau đúng hay sai)

 

Lời giải chi tiết:

a)

Swedish teenagers enjoy (1) listening to music and (2) hanging out with friends, just like most children around the world. Everyone is encouraged to develop his or her own (3) interests. Singing and playing (4) a musical instrument are popular leisure activities. According to a government website, almost one in three Swedish children aged 13-15 play an instrument in their spare time. (5) Doing sports is also encouraged. 68 per cent of 13- to 15-year-olds are members of a sports club. Football is the most popular (6)  sport among both girls and boys. Then comes horse riding for girls. Boys prefer football, swimming, and ice hockeỵ

Tạm dịch: 

Những bạn trẻ ở Thụy Điển thích nghe nhạc và đi chơi với bạn bè, giống như hầu hết các bạn trẻ trên toàn thế giới. Câc em được khuyến khích phát triển những sở thích cá nhân. Hát và chơi nhạc cụ là những hoạt động giải trí rất phổ biến. Theo thống kê của trang mạng chính phủ, đến gần 1 phần 3 các bạn trẻ Thụy Điển từ độ tuổi từ 13 đến 15 chơi nhạc cụ trong thời gian rảnh rỗi. Tập luyện thể thao cũng được khuyến khích. 68% từ độ tuổi 13-15 là thành viên của câu lạc bộ thể thao. Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất với cả nữ và nam. Sau đó đến cưỡi ngựa đối với nữ. Con trai thì thích chơi bóng đá, bơi và khúc côn cầu.

 b)

listening to music (nghe nhạc)

hanging out with friends (đi chơi với bạn bè)

playing football (chơi bóng đá)

playing a musical instrument (Chơi một nhạc cụ)

doing sports (Chơi thể thao)

swimming (bơi)

horse riding (cưỡi ngựa)

singing (hát)

playing ice hockey (Chơi khúc côn cầu trên băng)

c)

1. Thiếu niên Thụy Điển có hoạt động giải trí rất khác với thiếu niên nước khác: F

2. Họ giải trí theo mong muốn của bố mẹ họ: F

3. Trẻ con Thụy Điển rất thích âm nhạc: T

4. Chỉ có con trai Thụy Điển thích chơi bóng đá: F

5. Con gái Thụy điển không thích cưỡi ngựa: F

6. Nhiều con trai Thụy chơi khúc côn cầu trên băng hơn là cưỡi ngựa: T 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài