Speaking – trang 31 Unit 10 SBT Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp bài tập Speaking unit 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

SPEAKING

Task 1. Match the blue statements with the red statements to make mini-dialogues.

Nối những câu màu xanh với những câu màu đỏ để tạo nên bài đối thoại ngắn

Lời giải chi tiết:

1.C
Tạm dịch: Tôi không biết cách để liên lạc với cô ấy. Cô ấy ở xa quá. – Chúng ta có thể gửi thư hoặc dùng video chatting. 
2. E
Tạm dịch: Tôi không hiểu những hướng dẫn trên trang web của họ. Chúng quá phức tạp. - Bạn nên đi gặp riêng họ để hỏi cho rõ.
3. B
Tạm dịch: Tôi nghĩ anh ấy quá ngại ngùng để nói cho cô ấy nghe cảm giác của anh ấy. – À, anh ấy có thể dùng những thông điệp phi ngôn ngữ mà.
4. A
Tạm dịch: Người ta không nói tiếng Anh nhiều ở Bồ Đào Nha. Chúng ta sẽ có khó khăn gì khi ở đây không nhỉ? – Hãy học những từ Tây Ban Nha cơ bản ngay bây giờ.
5. D
Tạm dịch: Chúng ta có nên mua hoa để chúc mừng anh ấy được nhận vị trí mới không? – Có chứ, nhớ đừng mua hoa hồng đỏ nhé.
6. F
Tạm dịch: Tôi cần sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ, nhưng tôi không có số điện thoại của ông ấy. – Sao bạn không thử tìm trên trang web bệnh viện? Có thể ở đó có.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Now respond to the blue statements using your own ideas.

[ Bây giờ phản hồi lại những câu màu xanh sử dụng ý kiến của riêng bạn]

Lời giải chi tiết:

1. You can call her on Skype. Messenger or Zalo. It’s very easy.

Tạm dịch: Bạn có thể gọi cô ấy trên Skype. Messenger hoặc Zalo. Nó rất dễ.

2. You should call their hotline to ask them for help directly.

Tạm dịch: Bạn nên gọi đến đường dây nóng của họ để nhờ họ giúp đỡ trực tiếp.

3. He can write a letter to tell her his feelings.

Tạm dịch: Anh ấy có thể viết một lá thư để nói với cô ấy cảm xúc của mình.

4. We can hire an interpreter to help us just in case.

Tạm dịch: Chúng tôi có thể thuê một thông dịch viên để giúp chúng tôi để đề phòng.

5. I think we should buy a bottle of champagne instead.

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng chúng ta nên mua một chai rượu sâm banh thay thế.

6. You can go to the hospital where he works to ask the nurse or someone who can know.

Tạm dịch: Bạn có thể đến bệnh viện nơi anh ấy làm việc để hỏi y tá hoặc ai đó có thể biết.

Bài 3

Task 3. Work with a partner. Choose a situation in 1 and design a device that will help people to communicate more effectively in the future. The device should be:
-easy to use 
- interesting 
- inexpensive
- able to accurately send and receive messages

[ Làm việc với một người bạn. Chọn một tình huống ở bài 1 và thiết kế một thiết bị cái mà sẽ giúp mọi người giao tiếp hiệu quả hơn trong tương lai. Thiết bị này nên: 
-dễ sử dụng
- thú vị
- không tốn kém
- có thể gửi và nhận thông điệp chính xác]

Lời giải chi tiết:

Situation number 6: I need to book an appointment with the doctor, but I don’t have his telephone number.
The device is the doctors’ phone directory 
It’s a small electronic book that contains all of the information relating to doctors around the world. The information is collected from all hospitals and clinics worldwide. Moreover, users can know more about the facility, service, and price of all hospitals from which they will have the best choice.

Tạm dịch: 

Tình huống số 6: Tôi cần hẹn một cuộc gặp mặt với bác sĩ, nhưng tôi không có số điện thoại của ông ấy.

Thiết bị là danh bạ điện thoại của các bác sĩ.

Nó là một cuốn sổ điện tử nhỏ có chứa tất cả thông tin liên quan đến các bác sĩ trên toàn thế giới. Thông tin được gom nhặt từ các bệnh viện và phòng khám toàn cầu. Hơn nữa, người dùng có thể biết chi tiết hơn về cơ sở vật chất, dịch vụ và giá cả của tất cả các bệnh viện từ đó họ sẽ có sự lựa chọn tốt nhất. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close