Giải mục 3 trang 7, 8 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát Hình 2. Các điểm A, B, C biểu diễn các số hữu tỉ nào?...a) Các điểm M, N, P trong Hình 6 biểu diễn các số hữu tỉ nào?..

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 3

a) Biểu diễn các số nguyên -1;1;-2 trên trục số.

b) Quan sát Hình 2. Hãy dự đoán điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?

Phương pháp giải:

a) Vẽ trục số và biểu diễn các điểm.

b) Quan sát Hình 2 và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) Điểm A biểu diễn số hữu tỉ: \(\frac{1}{3}\)

Quảng cáo
decumar

Thực hành 3

a)      Các điểm M, N, P trong Hình 6 biểu diễn các số hữu tỉ nào?

b)      Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số: \( - 0,75;\,\frac{1}{{ - 4}};\,1\frac{1}{4}.\)

Phương pháp giải:

a)      Quan sát trục số và trả lời câu hỏi

b)      Các số hữu tỉ âm được biểu diễn bên trái số 0, các số hữu tỉ dương được biểu diễn bên phải số 0.

Lời giải chi tiết:

a)      Các điểm M, N, Q biểu diễn lần lượt các số hữu tỉ:\(\frac{5}{3};\,\frac{{ - 1}}{3};\,\frac{{ - 4}}{3}\).

b)       

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close